Ninh Phước: Triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông- Xuân 2023- 2024

Ngày 8/12, UBND huyện Ninh Phước tổ chức hội nghị sơ kết vụ Mùa 2023 và triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông- Xuân 2023- 2024.

Theo báo cáo của Phòng NN&PTNT Ninh Phước, vụ Mùa 2023, toàn huyện xuống giống 5.947,4 ha cây trồng các loại, vượt 0,2 % kế hoạch. Cây nho hiện có 386,9 ha, sản lượng ước đạt 9.082 tấn; cây táo 768,2 ha sản lượng ước đạt 28.825 tấn. Tổng đàn gia súc trên địa bàn huyện hiện có 111.454 con, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm 2022…

UBND huyện Ninh Phước triển khai sản xuất vụ đông- xuân 2023- 2024.

Vụ đông- xuân 2023- 2024, toàn huyện dự kiến xuống giống 8.324 ha các loại cây trồng hàng năm. Trong đó, cây lúa 5.429,1 ha, có 11 cánh đồng lớn diện tích 2.150,2 ha; cây bắp 878 ha, bắp nhân giống 390 ha có 2 cánh đồng lớn 140 ha; rau, đậu cây gia vị các loại 1.458,1 ha; cỏ chăn nuôi 463,4 ha. Cây trồng chủ lực lâu năm 1.163,2 ha, bao gồm cây nho 388,9 ha và cây táo 774,3 ha. Chuyển đổi 61,2 ha đất trồng lúa, đất khác sang trồng các loài cây đem lại hiệu quả kinh tế cao...

Huyện Ninh Phước đồng loạt xuống giống vụ Đông- Xuân từ 10/12/2023 đến 10/01/2024, chậm nhất 20/01/2024. Tùy theo điều kiện thời tiết, chính quyền các xã, thị trấn phối họp các cơ quan chuyên môn tổ chức triển khai kế hoạch gieo trồng hợp lý, đúng theo hướng dẫn thời vụ, bảo đảm sản xuất đạt kết quả tốt.