Tin tổng hợp

* Chủ trương phát triển kinh tế biển trở thành động lực phát triển và xây dựng Ninh Thuận trở thành một trong những địa phương mạnh về biển theo Nghị quyết số 32/NQ-HĐND, ngày 22/7/2022 của HĐND tỉnh được tập trung chỉ đạo.

Ngư dân phường Đông Hải (Tp.Phan Rang-Tháp Chàm) khai thác hải sản đạt sản lượng cao. Ảnh: Văn Nỷ

Tiềm năng, lợi thế các nhóm ngành kinh tế biển được nhận diện sâu kỹ hơn và khai thác, phát huy hiệu quả; phát triển năng lượng tái tạo ven biển. Các dự án năng lượng ven biển tạo ra sản lượng điện trên 5 tỷ KWh, chiếm 74,2% tổng sản lượng điện sản xuất toàn tỉnh. Khai thác và nuôi trồng hải sản đạt kết quả toàn diện; du lịch biển ngày càng phát triển; công nghiệp chế biến tiếp tục phục hồi và tăng trưởng khá; hạ tầng các khu đô thị, khu công nghiệp ven biển đang được đẩy nhanh tiến độ và nâng tỷ lệ lấp đầy. Kết cấu hạ tầng vùng biển và ven biển được quan tâm đầu tư cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển. Tốc độ tăng trưởng bình quân kinh tế biển đạt 12,45%/năm, đóng góp 41,56% vào GRDP của tỉnh (mục tiêu 41-42%). Công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường biển được thực hiện hiệu quả; văn hóa-xã hội vùng biển, ven biển có chuyển biến tiến bộ, đời sống Nhân dân ngày càng được cải thiện; quốc phòng-an ninh vùng biển được đảm bảo.

* Sau 3 năm (2021-2023) thực hiện Nghị quyết số 74/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 Công tác quy hoạch xây dựng đô thị, nông thôn được chú trọng triển khai kịp thời; tỷ lệ phủ kín quy hoạch trên địa bàn các huyện, thành phố được tăng lên, nhất là Quy hoạch chung Tp. Phan Rang-Tháp Chàm; Khu du lịch trọng điểm quốc gia Ninh Chử; phân khu phía Nam…

Một góc tuyến đường Khu du lịch trọng điểm quốc gia Ninh Chữ (Ninh Hải). Ảnh: Văn Nỷ

Giá trị sản xuất ngành xây dựng năm 2023 ước đạt 9.426,2 tỷ đồng, gấp 1,2 lần so với năm 2020, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân đạt 6,91%/năm (mục tiêu 16-17%), chiếm tỷ trọng 10,45% GRDP và đóng góp 1,77% cho tăng trưởng chung của tỉnh. Đầu tư nâng cấp, nâng cao chất lượng đô thị; cơ sở hạ tầng, vỉa hè, cây xanh, đèn chiếu sáng, công trình công cộng, hệ thống cấp thoát nước và xử lý rác thải được quan tâm đầu tư gắn với đẩy mạnh thu hút đầu tư các dự án khu dân cư, khu đô thị mới, góp phần tạo bộ mặt đô thị ngày một khang trang hơn; tỷ lệ đô thị hóa đạt 35,5%. Chủ trương xây dựng Tp. Phan Rang-Tháp Chàm thành đô thị hiện đại, thông minh đạt kết quả bước đầu; chất lượng cuộc sống người dân từng bước được cải thiện; mỹ quan đô thị có nhiều chuyển biến tiến bộ; môi trường đảm bảo sạch-đẹp.