Nhiều lĩnh vực kinh tế của tỉnh chuyển biến tích cực

Thực hiện nhiệm vụ năm 2023 trong bối cảnh có những cơ hội, thuận lợi, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn so với dự báo, song UBND tỉnh đã bám sát tinh thần chỉ đạo của trung ương, của Tỉnh ủy, tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm với 5 khâu đột phá để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Nhờ đó, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh chuyển biến tích cực.

Đồng chí Nguyễn Văn Hương, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh cho biết: Dự kiến đến cuối năm 2023, tổng giá trị sản xuất các ngành trên địa bàn tỉnh (giá so sánh 2010) ước đạt 52.699 tỷ đồng, tăng 10,46% so với năm 2022. Trong đó, nhóm ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản ước đạt 13.682 tỷ đồng, tăng 4,61%; nhóm ngành công nghiệp, xây dựng ước đạt 23.285 tỷ đồng, tăng 15,11% và nhóm ngành dịch vụ ước đạt 15.731 tỷ đồng, tăng 9,23%. Về kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu, dự kiến đến cuối năm, trong tổng số 18 chỉ tiêu nghị quyết HĐND tỉnh giao, có 14/18 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Về tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) trong năm 2023 đạt 25.732 tỷ đồng, tăng 9,40% so với năm 2022, xếp thứ 9/63 tỉnh, thành cả nước và thứ 2/14 các tỉnh vùng Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung. GRDP bình quân đầu người đạt 87,7 triệu đồng/người, tăng 14% so với năm trước.

Điện gió, điện mặt trời Trung Nam tại huyện Thuận Bắc. Ảnh: Văn MIên

Điểm sáng trong bức tranh kinh tế của tỉnh năm 2023, đó là kết quả đóng góp giá trị tăng thêm của các ngành vào GRDP khá cao, với 24.468 tỷ đồng, tăng 9,81% so với năm trước và đóng góp vào mức tăng trưởng chung 9,29%. Có được kết quả trên là nhờ, trong phát triển nông nghiệp, UBND tỉnh đã chỉ đạo thực hiện hiệu quả việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhân rộng mô hình cánh đồng lớn và các mô hình sản xuất có hiệu quả; tăng tỷ lệ cơ giới hóa, tăng diện tích áp dụng quy trình sản xuất tiên tiến, phòng, chống hiệu quả dịch bệnh trên cây trồng; nhờ đó diện tích thu hoạch cả năm đạt 85.020ha, tăng 4,1% so cùng kỳ. Bên cạnh đó, có 18 dự án trồng trọt ứng dụng công nghệ cao đi vào hoạt động cho sản phẩm giá trị cao, tạo ra giá trị gia tăng (GTGT) 1.939 tỷ đồng, tăng 5,13%, đóng góp tăng trưởng chung 0,4% cho GRDP. Trong chăn nuôi, tỉnh còn phát triển chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm, nên sản lượng thịt hơi các loại đạt 41.781 tấn, tăng 4,7% so cùng kỳ, tạo ra GTGT 771 tỷ đồng, tăng 4,03%, đóng góp tăng trưởng chung 0,13% cho GRDP. Mặt khác, nhờ ngư trường tương đối thuận lợi, cá nổi xuất hiện mật độ dày, nhất là cá cơm, cá nục; năng lực tàu cá được đầu tư hiện đại, đảm bảo an toàn kỹ thuật đánh bắt vùng biển xa, nhờ đó sản lượng khai thác đạt 131.588 tấn, tăng 3.842 tấn, tăng 3%, tạo ra GTGT 2.765 tỷ đồng, tăng 3,37%, đóng góp tăng trưởng chung 0,38% cho GRDP.

Đặc biệt, để phát triển công nghiệp năng lượng, tỉnh đã tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án năng lượng tái tạo sau khi Bộ Công Thương ban hành khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp, đã đưa vào khai thác 6 dự án năng lượng chuyển tiếp với công suất 485MW, tạo ra năng lực mới tăng thêm khoảng 494 triệu kWh, nâng sản lượng điện cả năm đạt 7.700 triệu kWh, tăng 11,8% so cùng kỳ (trong đó, điện mặt trời tăng 10,2%), tạo GTGT 4.381 tỷ đồng, tăng 16,14%, đóng góp vào mức tăng trưởng chung 2,59% cho GRDP (chiếm tỷ trọng 60,20% của khu vực II và chiếm tỷ trọng 22,76% của toàn ngành).

Đối với công nghiệp chế biến, chế tạo, tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp phục hồi và tăng trưởng, nhờ đó một số sản phẩm có chỉ số sản xuất tăng như: Tôm đông lạnh tăng 13,7%, phân vi sinh tăng 11,1%, đá granite tăng 12,4%, đá xây dựng tăng 1,5%, nha đam tăng 5,1%... Bên cạnh đó, trong năm 2023 có 3 sản phẩm xuất khẩu mới tạo năng lực tăng thêm như: Thú nhồi bông (3.500 sản phẩm), cá nục gai tẩm bột phi lê xuất khẩu (9,5 tấn); bột đá xây dựng (10.000 m3), góp phần đưa GTGT công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 1.074 tỷ đồng, tăng 5,41%, đóng góp vào mức tăng trưởng chung 0,23% cho GRDP (chiếm tỷ trọng 11,08% của khu vực II và chiếm tỷ trọng 4,91% của toàn ngành).

Nông dân Ninh Sơn thu hoạch lúa. Ảnh: V.M

Các chỉ tiêu như: Thu ngân sách ước đạt 3.658 tỷ đồng, đạt 100% dự toán HĐND tỉnh giao (trong đó, thu nội địa đạt 3.608 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 98,6% so với cùng kỳ năm trước, đạt 102,8% dự toán HĐND tỉnh giao). Hoạt động tiền tệ, ngân hàng nhìn chung ổn định và tăng trưởng, ước đến cuối năm 2023, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn đạt 20.800 tỷ đồng, tăng 12% so với cuối năm 2022, đạt 100% kế hoạch. Tổng dư nợ tín dụng đạt 42.000 tỷ đồng, tăng 13,1% so với cuối năm 2022, đạt 101,9% kế hoạch năm. Công tác xúc tiến, thu hút đầu tư được đẩy mạnh; tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công dự kiến đến cuối năm đạt 95-100%. Công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản và bảo vệ môi trường được tăng cường; giá đất, điều chỉnh giá đất, đấu giá quyền sử dụng đất ở một số dự án được tập trung tháo gỡ; các dự án trọng điểm, động lực được tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ; cải cách hành chính hiệu quả hơn; chuyển đổi số cải thiện đạt kết quả tích cực. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời; công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách và hộ nghèo được thực hiện tốt hơn...

Theo đánh giá của UBND tỉnh, bên cạnh những kết quả đạt được tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn còn một số khó khăn như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế tuy đạt khá nhưng chưa đạt mục tiêu đề ra; công nghiệp chế biến, chế tạo, các ngành dịch vụ, thuế sản phẩm tăng thấp; thu ngân sách còn khó khăn, giảm, nhất là nguồn thu thu hải quan đạt thấp; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công có chuyển biến tích cực nhưng chưa đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra nhất là vốn sự nghiệp các chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm; xuất khẩu thủy sản còn khó khăn. Các điểm nghẽn trong chính sách năng lượng, đầu tư, đất đai chậm tháo gỡ...

Thời gian còn lại của năm 2023 không còn nhiều, do đó UBND tỉnh yêu cầu các ngành, các cấp, địa phương tiếp tục thực hiện phương châm hành động “Đoàn kết, kỷ cương, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả” với tinh thần, trách nhiệm cao nhất; đặc biệt là người đứng đầu các cơ quan, địa phương tăng cường chỉ đạo khẩn trương tập trung tổng rà soát trên tất cả các lĩnh vực, đối với các nhiệm vụ đang triển khai, chưa hoàn thành quyết liệt triển khai thực hiện hoàn thành 100% các nhiệm vụ được giao trong năm 2023. Đặc biệt, tiếp tục tăng cường triển khai các biện pháp tăng thu ngân sách; đẩy mạnh triển khai tiến độ thực hiện các dự án phấn đấu, quyết tâm giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 đạt 95%; đối với nguồn vốn năm 2022 chuyển sang năm 2023 phải giải ngân hoàn thành 100%.

Về nhiệm vụ năm 2024, UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương chủ động rà soát, đăng ký đề xuất các nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng, mang tính đột phá của ngành để tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng. Đồng thời, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, chủ động chuẩn bị kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2024 ngay từ đầu năm, nhất là quyết tâm tăng tốc về đích cho cả nhiệm kỳ. Phấn đấu đến cuối năm 2024 GTGT ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 4-5%; ngành công nghiệp và xây dựng đạt 19-20% (trong đó công nghiệp 17-18%; xây dựng 23-24%) và ngành dịch vụ đạt 9-10%.