Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Ngày 4/12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng khóa XIII. Hội nghị được kết nối trực tuyến từ phòng họp Diên Hồng (Nhà Quốc hội) đến 16.242 điểm cầu của Ban, Bộ, ngành Trung ương, các thành ủy, tỉnh ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và mở rộng đến cấp cơ sở với gần 1.500.000 đảng viên tham dự.

Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai. Tham dự hội nghị còn có các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XIII cùng cán bộ chủ chốt các cấp.

Dự hội nghị ở điểm cầu tỉnh ta có các đồng chí: Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí nguyên Thường trực Tỉnh ủy, nguyên UVTV Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta. Ảnh: Văn Nỷ

Hội nghị đã nghe Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng truyền đạt chuyên đề “Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính truyền đạt chuyên đề “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng truyền đạt chuyên đề “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” và Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa truyền đạt chuyên đề “Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới”.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các nghị quyết ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình. Đồng thời khẩn trương xây dựng kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám BCH Trung ương Đảng khóa XIII một cách cụ thể, thiết thực và hiệu quả. Bộ Chính trị, Ban Bí thư tin tưởng với tinh thần, trách nhiệm cao trong triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện, cùng sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của  hệ thống chính trị, sự đoàn kết, đồng lòng hưởng ứng của người dân, các nghị quyết của Hội nghị lần thứ tám BCH Trung ương Đảng khóa XIII sẽ sớm đi vào cuộc sống, đạt nhiều kết quả tốt đẹp và góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đề ra.