Khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh: Triển khai nhiệm vụ năm 2024

Ngày 1/12, Khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Tham dự có lãnh đạo các cơ quan thuộc khối thi đua: Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Đảng ủy khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh, Trường Chính trị tỉnh và Báo Ninh Thuận.

Bám sát chủ đề thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” và thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2023 của từng cơ quan trong khối, trong năm qua, 8 đơn vị thành viên trong Khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh đã bám sát chương trình công tác của Tỉnh ủy chủ động xây dựng kế hoạch, phân công, phân nhiệm cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Tổ chức triển khai thực hiện các phong trào thi đua (PTTĐ) gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt được kết quả tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh năm 2023.

Khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Ảnh: D.My

Năm 2024, xác định chủ đề thi đua “Đoàn kết - Sáng tạo - Kỷ cương - Phát triển - Tăng tốc - Hiệu quả”, Khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh đề ra nhiệm vụ tiếp tục phát động, tổ chức tốt các PTTĐ gắn thực hiện nhiệm vụ chính trị; chú trọng đến các biện pháp đổi mới về nội dung, phương thức tổ chức, đưa PTTĐ của khối phát triển liên tục, toàn diện, thiết thực và đạt hiệu quả. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong thực hiện các nội dung TĐKT; làm tốt công tác sơ kết, tổng kết các PTTĐ và công tác tổng kết, đánh giá, bình xét TĐKT năm 2024 bảo đảm chính xác, công khai, dân chủ, công bằng và kịp thời.

Tại hội nghị, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy đã trao Cờ trưởng khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh năm 2024 cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh thống nhất đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ thi đua dẫn đầu khối cho Văn phòng Tỉnh ủy; đồng thời đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen cho Báo Ninh Thuận và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy vì có thành tích xuất sắc trong công tác TĐKT năm 2023.