Cụm thi đua các tỉnh duyên hải miền Trung: Triển khai nhiệm vụ năm 2024

Ngày 1/12, Cụm thi đua các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL)/Sở Văn hóa Thể thao (VHTT) duyên hải miền Trung (Cụm thi đua) do Sở VHTT&DL Ninh Thuận làm Cụm trưởng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ của năm 2024.

Năm 2023, các đơn vị trong Cụm thi đua gồm: Sở VHTT các tỉnh: Bình Định, Khánh Hòa; Sở VHTT&DL các tỉnh: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, Ninh Thuận đã tham mưu, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Bộ VHTT&DL trên các lĩnh vực được giao phụ trách. Qua đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; phục vụ sự nghiệp phát triển VHTT, gia đình, du lịch; nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của người dân và du khách, góp phần vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

Lãnh đạo Sở VHTT&DL tỉnh Ninh Thuận trao Cờ cho lãnh đạo Sở VHTT&DL tỉnh Quảng Nam làm Cụm trưởng năm 2024. Ảnh: Văn Nỷ

Trong năm 2024, Cụm thi đua tiếp tục đổi mới công tác TĐKT. Thực hiện tốt chương trình công tác năm 2024 gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh công tác phối hợp, trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý, điều hành, công tác chuyên môn, tổ chức các sự kiện và tham gia các hoạt động do các đơn vị trong cụm tổ chức. Chú trọng đến công tác phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, cách làm hay, sáng tạo để tuyên dương và áp dụng vào từng lĩnh vực công tác cụ thể. Tổ chức tổng kết công tác TĐKT và hội thao của cụm theo quy chế đề ra nhằm tạo sự gắn kết, giao lưu giữa các đơn vị trong cụm.

Tại hội nghị, Cụm thi đua thống nhất đề nghị Bộ VHTT&DL tặng cờ thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cho các Sở VHTT&DL Ninh Thuận và Quảng Nam; tặng bằng khen cho 4 sở: Bình Định, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Phú Yên. Sở VHTT&DL tỉnh Ninh Thuận trao Cờ cụm trưởng năm 2024 cho Sở VHTT&DL tỉnh Quảng Nam.