Tỉnh ủy quán triệt các nghị quyết, quy định, quyết định, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII

Ngày 30/11, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết, quy định, quyết định, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 75 điểm cầu các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và cấp cơ sở.

Dự hội nghị ở điểm cầu Tỉnh ủy có các đồng chí: Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên và lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Hội nghị đã nghe các đồng chí UVTV Tỉnh ủy: Lâm Đông, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Đức, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phan Tấn Cảnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Đào Trọng Định, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy quán triệt các nội dung: Quyết định số 118-QĐ/TW ngày 22/8/2023 của Ban Bí thư về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở trung ương; Quy định số 37-QĐ/TU ngày 19/10/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức và hoạt động của hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh; Quy định số 125-QĐ/TW ngày 10/10/2023 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp công lập; Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán; Kết luận số 61-KL/TW ngày 17/8/2023 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/1/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Kế hoạch số 244-KH/TU ngày 25/10/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quán triệt và thực hiện Kết luận số 61-KL/TW; Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới; Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới và Quy định số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự hội nghị. Ảnh: Diễm My

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng và sự cần thiết ban hành mới các nghị quyết, quy định, quyết định, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong tình hình mới hiện nay. Đồng chí yêu cầu sau hội nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng nghiêm túc quán triệt, triển khai hiệu quả các nội dung lãnh đạo, chỉ đạo của trung ương, của Tỉnh ủy; nêu cao nhận thức, tinh thần, trách nhiệm, cụ thể hóa trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức, cơ quan, đơn vị mình. Quá trình triển khai thực hiện nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc cần kịp thời tham mưu, báo cáo, đề xuất các cấp có thẩm quyền xem xét, hướng dẫn, chỉ đạo giải quyết.

*  Cùng ngày, Đảng ủy khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh tổ chức kết nối trực tuyến Hội nghị nghiên cứu, học tập các nghị quyết, quy định, quyết định, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII. Tham dự có các đồng chí: Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và bí thư, phó bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc.

Hội nghị nghiên cứu, học tập các nghị quyết, quy định, quyết định, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII tại điểm cẩu Đảng ủy khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh. Ảnh: A.Tùng