Huyện ủy Thuận Bắc: Triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023

Ngày 20/10, Huyện ủy Thuận Bắc tổ chức Hội nghị lần thứ 18 đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Lâm Đông, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đến dự.

Triển khai thực hiện nhiệm vụ trong 9 tháng năm 2023, Huyện ủy Thuận Bắc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Đến nay, có 8/14 chỉ tiêu hoàn thành; giá trị sản xuất các ngành ước đạt 8.870 tỷ đồng, đạt 82,4,5% kế hoạch, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước; thu ngân sách ước đạt 24,9 tỷ đồng/71 tỷ đồng, tổng mức đầu tư toàn xã hội ước đạt 3.320, đạt 81% kế hoạch. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm đạt 87,5% kế hoạch, cấp nước sinh hoạt nông thôn đạt 99,72%. Tình hình quốc phòng, an ninh được giữ vững; công tác xây dựng Đảng được quan tâm, chú trọng; tổ chức kết nạp 31/56 đảng viên mới, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, chất lượng cán bộ, đảng viên được nâng lên.

Đồng chí Lâm Đông, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy dự hội nghị.

Trong 3 tháng cuối năm 2023, Huyện ủy Thuận Bắc đề ra mục tiêu tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra. Theo đó, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương; chủ động xây dựng phương án phòng, chống thiên tai, tổ chức sản xuất linh hoạt, đẩy mạnh chuyển đổi cây trồng cạn trên đất lúa kém hiệu quả. Tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án để tăng năng lực sản xuất mới đóng góp cho tăng trưởng; tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng, quy hoạch sử dụng đất. Triển khai đầy đủ chính sách an sinh xã hội, nâng cao chất lượng đào tạo nghề gắn giải quyết việc làm cho lao động; tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; quan tâm tạo nguồn phát triển đảng viên mới, xây dựng tổ chức cơ sở đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.