Nhơn Hải phấn đấu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao

Sau khi đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) vào năm 2021, xã Nhơn Hải (Ninh Hải) luôn chú trọng nâng cao chất lượng trong thực hiện các tiêu chí để xây dựng xã NTM nâng cao. Nhờ đó, đến nay diện mạo của xã Nhơn Hải ngày càng khang trang, sạch đẹp, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày được nâng cao. Sự thay đổi của Nhơn Hải hôm nay là minh chứng cho sự quyết tâm, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và sự đồng lòng, chung sức của người dân trong phong trào xây dựng NTM.

Tính đến nay, xã Nhơn Hải đã thực hiện đạt 16/19 tiêu chí theo bộ tiêu chí NTM nâng cao, trong năm 2023, xã quyết tâm hoàn thành các tiêu chí còn lại. Xác định xây dựng NTM có điểm đầu, không có điểm kết thúc, nên sau khi được công nhận đạt chuẩn NTM, cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Nhơn Hải tiếp tục chung sức, đồng lòng cùng cấp ủy, chính quyền xã duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, phấn đấu xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Để triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình, xã đã triển khai đồng bộ các bước theo lộ trình kế hoạch đề ra. Xã đã tập trung tuyên truyền sâu rộng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của chương trình xây dựng NTM, NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu. Đa dạng các hình thức tuyên truyền, thông qua hệ thống truyền thanh, tổ chức lồng ghép các hội nghị từ xã đến các khu dân cư nhằm phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng NTM. Qua đó, huy động nguồn lực đầu tư nâng cấp hạ tầng giao thông nông thôn, đường nội đồng, trường học với tổng kinh phí hơn 25 tỷ đồng, trong đó, vốn nhà nước hỗ trợ hơn 22 tỷ đồng, nhân dân đóng góp hơn 1 tỷ đồng và doanh nghiệp đóng góp gần 2 tỷ đồng.

Xã nông thôn mới Nhơn Hải. Ảnh: V.Nỷ

Về xã Nhơn Hải hôm nay có thể thấy, hạ tầng giao thông xã đã được khoác lên màu áo mới, các tuyến đường giao thông thôn, xóm được duy tu, bảo dưỡng, kiên cố hóa, đảm bảo an toàn và có hệ thống điện chiếu sáng xuyên suốt. Hệ thống thủy lợi, giao thông nội đồng được cải tạo, các kênh mương tưới tiêu đảm bảo đủ điều kiện đáp ứng nhu cầu sản xuất, dân sinh. Hệ thống điện sinh hoạt và cấp nước sạch đạt tiêu chuẩn quy trình phục vụ cho toàn bộ hộ dân cư trong xã. Đến nay, 100% hộ dân trên địa bàn xã được sử dụng trực tiếp từ lưới điện quốc gia; 100% hộ sử dụng hệ thống nước máy; 90,4% diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới chủ động; 100% diện tích đất sản xuất muối tiêu thoát nước…

Để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, xã Nhơn Hải đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp và phát triển kinh tế hộ gia đình; phát triển ngành nghề và dịch vụ, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn, tạo điều kiện giải quyết công ăn việc làm cho người lao động. Đến nay, trên địa bàn xã có 3 hợp tác xã (HTX) hoạt động kinh doanh hiệu quả, như: HTX Muối Khánh Nhơn, HTX tổng hợp nông nghiệp Ba Hưng, HTX nông nghiệp hành tím Nhơn Hải. Các ngành nghề dịch vụ, thương mại trên địa bàn xã phát triển ngày càng đa dạng, đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân. Hiện trên địa bàn xã không có nhà tạm, dột nát; đến cuối năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều trên địa bàn xã còn 4,17 %, trong đó, hộ nghèo chỉ còn 1,42%, hộ cận nghèo 2,75% (tiêu chí đề ra dưới 5%).

Các tiêu chí trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, an ninh trật tự, hành chính công cũng được nâng cao nhằm phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Bên cạnh đó, các ban, ngành, đoàn thể của xã thường xuyên tuyên truyền và tổ chức các đợt ra quân vận động nhân dân chỉnh trang nhà cửa, thu gom và xử lý rác đúng nơi quy định, dọn dẹp vệ sinh môi trường vào Ngày thứ bảy xanh, tạo cảnh quan môi trường nông thôn xanh, sạch đẹp.

Ông Lê Văn Phi, Phó Chủ tịch UBND xã Nhơn Hải, cho biết: Công tác triển khai xây dựng NTM trên địa bàn trong thời gian qua diễn ra thuận lợi, trong đó, nhân dân rất tích cực tham gia các phần việc mà mình là chủ thể, sẵn sàng hiến kế, góp công, góp của để thực hiện tốt các phong trào do địa phương phát động. Để nâng chất các tiêu chí NTM, xã Nhơn Hải sẽ tiếp tục phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong việc tuyên truyền vận động nhân dân và tăng cường huy động các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đáp ứng Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao. Đồng thời, tập trung khai thác các điều kiện thuận lợi của địa phương, áp dụng khoa học kỹ thuật, tạo ra sản phẩm chất lượng, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, đảm bảo an ninh – trật tự nông thôn, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí xã NTM nâng cao trong thời gian tới.