UBND tỉnh họp nghe báo cáo tiến độ dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp

Ngày 21/11, đồng chí Phan Tấn Cảnh, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ dự án (DA) đầu tư hạ tầng kỹ thuật đối với các cụm công nghiệp (CCN): Hiếu Thiện, xã Phước Ninh; Phước Minh 1, 2 (Thuận Nam); Phước Tiến (Bác Ái) và Quảng Sơn (Ninh Sơn).

DA đầu tư hạ tầng kỹ thuật CCN Hiếu Thiện có quy mô diện tích 50ha, do Công ty TNHH Đầu tư nhà An Khánh làm chủ đầu tư, hiện nay công tác lập, phê duyệt DA đầu tư xây dựng và các thủ tục pháp lý có liên quan cơ bản hoàn thành; đang phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thuận Nam tổ chức lập phương án bồi thường, hỗ trợ cho 22 trường hợp còn lại có đất trên DA. CCN Phước Minh 1, 2 có diện tích 101ha, do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Syrena Cà Ná làm chủ đầu tư đã hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu tư vấn và đang tiến hành chuẩn bị hồ sơ chuyển đổi đất rừng khoảng 3,8ha, dự kiến cuối năm 2023 triển khai thi công. Đối với CCN Phước Tiến có quy mô 40ha, do Công ty TNHH Trường Hỷ Toàn Cầu làm chủ đầu tư, đến thời điểm hiện tại, mọi thủ tục pháp lý liên quan đến DA đều chậm so với tiến độ đã được phê duyệt. CCN Quảng Sơn có diện tích 41,3ha do Ban Quản lý DA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp làm chủ đầu tư, đến nay đã hoàn thành các hạng mục hạ tầng đường giao thông, hệ thống điện, nước... cơ bản đảm bảo điều kiện thu hút, cho thuê đất thực hiện các DA thứ cấp.

Đồng chí Phan Tấn Cảnh, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, mặc dù tiến độ triển khai của các DA đầu tư hạ tầng kỹ thuật CCN có chuyển biến nhưng vẫn còn chậm so với chủ trương được phê duyệt. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị ngành chức năng, chính quyền địa phương tập trung rà soát, xây dựng kế hoạch cụ thể xử lý triệt để những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại, nhất là các vấn đề liên quan đến công tác lập, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 và 1/2000; nguồn gốc đất, hiện trạng sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân để làm cơ sở bồi thường, giải phóng mặt bằng. Về phía chủ đầu tư cần thể hiện sự quyết tâm, thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý, nghĩa vụ ký quỹ theo quy định; đồng thời, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai đảm bảo các hạng mục để sớm đưa các DA đi vào hoạt động.