Tp. Phan Rang-Tháp Chàm: Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở

Ngày 21/11, Phòng Văn hóa và Thông tin Tp. Phan Rang-Tháp Chàm tổ chức lớp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực cho 120 cán bộ làm công tác thông tin và truyền thông thuộc cơ quan Đảng, các tổ chức chính trị xã hội, cán bộ làm công tác thông tin cơ sở năm 2023.

Trong thời gian 5 ngày, từ 20-24/11, các học viên sẽ nghe các báo cáo viên trình bày những nội dung, vấn đề cơ bản về: Nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền của cán bộ thuộc cơ quan Đảng và các tổ chức chính trị-xã hội; kỹ năng lập kế hoạch thông tin, tuyên truyền; kỹ năng khai thác thông tin, viết tin, chụp ảnh tuyên truyền trên các trang thông tin điện tử và mạng xã hội; kỹ năng triển khai, điều hành, xử lý thông tin, tuyên truyền; kỹ năng giám sát, đánh giá kết quả thông tin, tuyên truyền các hoạt động, sự kiện diễn ra.

Phóng viên Báo Ninh Thuận chia sẻ kiến thức về kỹ năng tác nghiệp.

Ngoài ra, các học viên còn được tổ chức đi tham quan thực tế ở cơ sở, viết thu hoạch cuối khóa. Thông qua tập huấn nhằm nâng cao năng lực, kỹ năng thông tin, tuyên truyền cho cán bộ cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao.