Sở Giáo dục và Đào tạo: Tuyên dương học sinh giỏi quốc gia và nhà giáo, cán bộ quản lý tiêu biểu năm 2023

Ngày 20/11, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ tuyên dương học sinh (HS) giỏi quốc gia và nhà giáo, cán bộ quản lý tiêu biểu năm 2023.

Tại buổi lễ, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tuyên dương, khen thưởng 24 HS đạt giải trong kỳ thi chọn HS giỏi các môn văn hóa cấp quốc gia năm học 2021-2022 và 2022-2023; tuyên dương, khen thưởng 20 nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trên địa bàn tỉnh đạt thành tích “Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục xuất sắc, tiêu biểu năm 2023”. Trong số HS giỏi quốc gia, có 4 HS đạt giải nhì, 7 HS đạt giải ba và 13 HS đạt giải khuyến khích. Định mức tiền thưởng: 5 triệu đồng/giải nhất, 3 triệu đồng/giải nhì, 2 triệu đồng/giải ba và 1 triệu đồng/giải khuyến khích. Kinh phí khen thưởng HS giỏi quốc gia được trích từ nguồn kinh phí tài trợ trong Chương trình Caravan Thư viện 2030 của Câu lạc bộ doanh nhân 2030.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tặng giấy khen cho nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục xuất săc, tiêu biểu năm 2023.

Dịp này, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Miền Nam, đơn vị thành viên của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam đã tặng 70 suất học bổng (2 triệu đồng/suất) cho HS vượt khó, học tốt trên địa bàn tỉnh.