Thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công

Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân trong tỉnh đã tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” với nhiều hoạt động thiết thực.

Bên cạnh triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ các chế độ, chính sách hỗ trợ hằng tháng theo đúng quy định, các cấp, các ngành, địa phương đã chủ động xây dựng, triển khai các phong trào, hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” ý nghĩa, thiết thực. Thông qua đó, nhận được sự hưởng ứng, tham gia tích cực của các đơn vị, tổ chức và nhân dân trong và ngoài tỉnh, tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Đến nay 100% xã, phường, thị trấn đều được công nhận làm tốt công tác thương binh - liệt sĩ và người có công (NCC); tỷ lệ người có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình của người dân nơi cư trú chiếm trên 99%; 100% Bà mẹ Việt Nam anh hùng được phụng dưỡng. Tỉnh đã xây dựng, sửa chữa 3.060 nhà ở cho NCC với tổng kinh phí trên 37,9 tỷ đồng. Thực hiện chế độ bảo hiểm y tế cho 100% đối tượng NCC và thân nhân của họ với tổng số người bình quân trên 4.400 người/năm. Hằng năm, nhân các ngày lễ, tết cổ truyền của dân tộc và kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã thành lập các đoàn thăm hỏi, tặng quà và chuyển quà của Chủ tịch nước cho các đối tượng chính sách.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh và phường Đô Vinh quan tâm, thăm hỏi người có công với cách mạng. Ảnh: Văn Nỷ

Tỉnh cũng đã thực hiện tốt các chính sách ưu đãi giáo dục, chăm sóc sức khỏe ban đầu; các chính sách ưu đãi về đào tạo nghề, giải quyết việc làm, hỗ trợ nhà ở, ưu đãi trong giáo dục và đào tạo cho con em liệt sĩ, thương binh, bệnh binh; đồng thời chỉ đạo phát động thực hiện các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” ở các cấp nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội, góp phần ổn định và nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và NCC. Ngoài ra, truy tìm hài cốt liệt sĩ, chương trình xây dựng công trình ghi công liệt sĩ được chú trọng. Hiện tỉnh có 1 Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh, 6/7 đài tưởng niệm cấp huyện, 54/65 đơn vị, cấp xã, phường, thị trấn có đài tưởng niệm, bia ghi danh liệt sĩ (trong đó có 5 nhà bia).

Đáp lại sự chăm lo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự quan tâm chăm sóc của các tổ chức, đoàn thể, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ đã phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống cách mạng của gia đình, luôn nêu cao ý thức khắc phục khó khăn, tiếp tục tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế, nỗ lực trong công tác, trở thành những gương điển hình tiên tiến; đồng thời nuôi dạy con cháu phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, của quê hương, trở thành người có ích cho xã hội.

Phát huy các kết quả đạt được, trong thời gian đến tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ chế độ ưu đãi nhằm nâng cao mức sống NCC để bản thân và gia đình họ có mức sống bằng và cao hơn mức sống trung bình nơi cư trú, thông qua các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, chương trình, dự án về giáo dục và đào tạo, dạy nghề, việc làm... Thực hiện tốt công tác rà soát, thăm nắm tình hình NCC còn khó khăn về nhà ở để hỗ trợ theo quy định. Duy trì và nhân rộng xã, phường làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ ở địa phương. Tổ chức và phối hợp thực hiện tốt Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2025 và những năm tiếp theo. Xây dựng và triển khai kế hoạch đầu tư, nâng cấp, sửa chữa các nghĩa trang liệt sĩ, công trình ghi công liệt sĩ ở các địa phương trong tỉnh. Tăng cường giải pháp nâng cao đời sống NCC đến năm 2025 không có thành viên trong gia đình NCC có mức sống dưới mức trung bình của dân cư trên địa bàn tỉnh. Thực hiện tốt cơ chế “một cửa liên thông” từ xã lên tỉnh trong việc giải quyết các chế độ, chính sách đối với NCC; đồng thời, tiếp tục rà soát, cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản và hiệu quả hơn. Kiến nghị, đề xuất và giải quyết kịp thời những vấn đề vướng mắc, bức xúc của NCC, đồng thời phát hiện ngăn ngừa các hiện tượng tiêu cực trong triển khai thực hiện.

Thực hiện tốt việc giám sát quá trình xây dựng và thực hiện chính sách NCC với cách mạng. Thường xuyên quan tâm, động viên, khích lệ, kịp thời biểu dương khen thưởng các thương binh, bệnh binh và gia đình NCC phát huy truyền thống tốt đẹp, tự nỗ lực vươn lên, khắc phục khó khăn tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.