Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề “Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các chính sách phát triển nông nghiệp, nông dân trên địa bàn tỉnh”

Ngày 24/10, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Hội Nông dân (ND) tỉnh và các cơ quan liên quan tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề “Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các chính sách phát triển nông nghiệp (NN), ND trên địa bàn tỉnh”.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Tấn Cảnh, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Hội ND tỉnh. Tham dự còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và 120 cử tri đại diện cho hội viên, ND và người sản xuất NN, hợp tác xã và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chủ trì hội nghị tiếp xúc cử tri.

Tại hội nghị, các đại biểu và cử tri đã nghe lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội ND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ NN, nông thôn giai đoạn 2021-2030; kết quả thực hiện đưa chính sách phát triển NN, nông dân vào hoạt động sản xuất và hỗ trợ ND phát triển. Theo đó, trong những năm qua, HĐND, UBND tỉnh ban hành nhiều chính sách thúc đẩy phát triển NN như: Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu gắn với xây dựng nông thôn mới; chính sách hỗ trợ hoạt động khuyến nông, thu hút đầu tư NN ứng dụng công nghệ cao; chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã, hỗ trợ chương trình OCOP; đào tạo nghề cho lao động nông thôn; chính sách về bảo vệ và phát triển đất trồng lúa; chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm... Hoạt động tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên ND tham gia thực hiện có hiệu quả các phong trào ND thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.

Cử tri kiến nghị tại hội nghị. Ảnh: H.Lâm

Tại hội nghị, đại diện Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ, doanh nghiệp, hợp tác xã và cử tri ND đã phản ánh đến lãnh đạo tỉnh về những khó khăn, vướng mắc; đồng thời đề xuất, kiến nghị các nội dung liên quan đến NN, ND như: Cần có chính sách vay vốn trung hạn, dài hạn với lãi suất ưu đãi để triển khai thực hiện mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị; mở rộng thêm Quỹ hỗ trợ ND tạo điều kiện thuận lợi cho ND tiếp cận nguồn vốn vay. Việc tuyên truyền các chính sách hỗ trợ và cơ chế phối hợp triển khai thực hiện giữa các tổ chức, đơn vị liên quan chưa được chặt chẽ; bất cập trong chính sách hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển; quan tâm huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, chuyển giao khoa học, công nghệ; đẩy mạnh chuyển đổi số trong NN, xúc tiến thương mại, quảng bá và nâng cao hình ảnh sản phẩm nông sản chủ lực của tỉnh; tăng cường công tác kiểm soát, bình ổn giá cả thị trường giúp ND an tâm sản xuất. Bên cạnh đó, cần chú trọng rà soát các cơ chế, chính sách đang vướng mắc để sớm điều chỉnh, bổ sung phù hợp và tiếp tục nghiên cứu ban hành các cơ chế chính sách mới tạo động lực phát triển NN, ND trong thời gian tới...

Sau khi nghe ý kiến, kiến nghị nêu trong buổi tiếp xúc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan tiếp thu, giải trình và làm rõ một số nội dung cử tri quan tâm. Đồng thời, những kiến nghị khác tiếp tục rà soát, trình HĐND tỉnh xem xét giải quyết theo quy định.

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.Ảnh: H.Lâm

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh: Thông qua các chính sách hỗ trợ đã tạo sự lan tỏa, tạo động lực giúp các chủ thể kinh tế có thêm điều kiện đầu tư phát triển sản xuất, đáp ứng nhu cầu thị trường tiêu thụ; tuy nhiên, việc triển khai thực hiện chính sách vẫn còn tồn tại, hạn chế nhất định. Đồng chí ghi nhận và đánh giá cao những kiến nghị xác đáng của cử tri nêu tại buổi tiếp xúc, đề nghị UBND tỉnh tập trung chỉ đạo các sở, ban, ngành tiếp tục rà soát toàn diện các nhóm vấn đề và có hướng giải quyết tháo gỡ đồng bộ, hiệu quả. Đặc biệt, nâng cao vai trò phối hợp, tổ chức tuyên truyền sâu rộng các chính sách ban hành đến người dân, tăng cường hoạt động chuyển đổi số trong NN, định hướng tiếp cận thị trường tiêu thụ nông sản; hỗ trợ hiệu quả các cơ chế, chính sách có liên quan đến NN, ND để phát huy hiệu quả tiềm năng đất đai, thúc đẩy giá trị gia tăng, nâng cao thu nhập cho ND.