Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thứ 29

Ngày 23/10, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì phiên họp Thường trực HĐND tỉnh lần thứ 29 khoá XI.

Tham dự có các đồng chí UVTV Tỉnh uỷ: Trần Minh Lực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Minh Nam, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh; Nguyễn Tiến Đức, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; Lâm Đông, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh; Phan Tấn Cảnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh và các sở, ngành liên quan.

Tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh đã nghe lãnh đạo UBND tỉnh báo cáo tiến độ công tác chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2023; Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh báo cáo kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2023, cũng như các nội dung phục vụ hội nghị sơ kết đánh giá hoạt động của HĐND tỉnh giữa nhiệm kỳ 2021-2026; các Ban HĐND báo cáo kết quả thẩm tra các nội dung trình tại kỳ họp. 

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp Thường trực HĐND tỉnh lần thứ 29.

Kết luận phiên họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh khẩn trương chuẩn bị tất cả báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2023, trình Thường trực HĐND tỉnh để phân công các Ban HĐND tỉnh thẩm tra trước ngày 15/11/2023; lưu ý việc đưa vào danh mục ban hành nghị quyết cần đảm bảo chặt chẽ, rà soát kỹ tính pháp lý, nguồn lực thực hiện,…hạn chế việc điều chỉnh danh mục nghị quyết đã thống nhất. Giao các Ban HĐND tỉnh chủ động phối hợp với các Sở, ngành trong quá trình xây dựng nghị quyết, tham dự, nghiên cứu và có ý kiến đối với các dự thảo nghị quyết khi được mời tham dự tại các cuộc họp thông qua UBND tỉnh. Về chuẩn bị chất vấn tại kỳ họp, giao các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh bên cạnh tổng hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri để lựa chọn vấn đề đăng ký chất vấn, cần rà soát toàn diện các chính sách HĐND đã ban hành, xét thấy chính sách nào còn bất cập, vướng mắc cần đề xuất nội dung chất vấn tại kỳ họp HĐND…