Đẩy nhanh tiến độ Dự án môi trường bền vững Tp. Phan Rang - Tháp Chàm

Dự án (DA) môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu DA Tp. Phan Rang - Tháp Chàm được triển khai từ tháng 6/2016 với tổng vốn đầu tư 97,9 triệu USD (tương đương 2.253 tỷ đồng). DA dự kiến hoàn thành vào ngày 30/6/2024, nhưng hiện nay tiến độ DA đang gặp một số khó khăn cần được giải quyết để đảm bảo hoàn thành đúng kế hoạch.

Triển khai thi công hệ thống thoát nước ngầm trên Đường 16 Tháng 4 (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm).

Theo báo cáo của Ban Xây dựng năng lực và thực hiện các dự án ODA ngành nước, đến thời điểm hiện tại, DA đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Về tiến độ giải ngân, DA đã giải ngân được 1.421,12 tỷ đồng, đạt 63%. Trong đó, vốn ODA đã giải ngân 840,15 tỷ đồng, đạt 53% và vốn đối ứng 580,96 tỷ đồng, đạt 89%. Về tiến độ thi công, DA đã hoàn thành 4 gói thầu thuộc giai đoạn 30%; trong đó 3/4 gói đã được bàn giao cho các đơn vị quản lý sử dụng (UBND Tp. Phan Rang - Tháp Chàm và Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi tỉnh) và 1 gói thầu PR-1.2-kênh Đông Nam đã hoàn thành vào ngày 5/8/2023 hiện đang đợi Bộ Xây dựng nghiệm thu hoàn thành công trình. DA đang triển khai 9 gói giai đoạn 70%; cơ bản các gói thầu đang triển khai theo đúng tiến độ yêu cầu như: Gói thầu PR-1.5 kênh Tấn Tài TT1 khối lượng thi công đạt 53%; gói thầu PR-1.8 kênh Chà Là đoạn CL4, CL5 và CL6 khối lượng đạt 46% và tiến độ thời gian đạt 67%; gói thầu PR-1.10A xây dựng tuyến cống chung thoát nước, tuyến thu gom nước thải, khối lượng đạt 60%, tiến độ thời gian đạt 62%...

Theo ông Nguyễn Quốc Huy, Giám đốc Ban Xây dựng năng lực và thực hiện các dự án ODA ngành nước, khó khăn hiện nay đối với DA đó là công tác đấu nối nước thải, DA còn khoảng 2.171 đấu nối, tương đương 43% kế hoạch năm 2023. Để đảm bảo đạt kế hoạch này, rất cần sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tuyên truyền, vận động các cơ sở kinh doanh, các hộ gia đình thực hiện công tác đấu nối. Về công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), DA còn vướng mắc ở một số hộ dân. Bởi hiện nay, còn 21 trường hợp chưa được GPMB, trong đó có 13 trường hợp đã được UBND tỉnh cho chủ trương. Để đẩy nhanh tiến độ GPMB, UBND thành phố cần chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố khẩn trương xây dựng hoàn thiện chương trình phục hồi sinh kế để lập phương án hỗ trợ cho các hộ dân. Trong thời gian qua, công tác di dời hạ tầng đã được Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận hỗ trợ tốt. Tuy nhiên, trong thời gian đến, việc di dời hệ thống ống nước sẽ rất nhiều mũi thi công, do đó công ty cần bố trí thêm nhân sự, nhân công để đảm bảo tiến độ thi công các gói thầu.

Để đẩy nhanh tiến độ DA, trong thời gian tới cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan. Trong đó UBND thành phố và Hội Phụ nữ thành phố cần phối hợp, tuyên truyền, vận động các cơ sở kinh doanh, các hộ gia đình thực hiện công tác đấu nối. Các đơn vị chức năng phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ để đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường đang triển khai thi công tuyến thu gom nước chung. Về GPMB, UBND thành phố cần chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố khẩn trương xây dựng hoàn thiện chương trình phục hồi sinh kế để lập phương án hỗ trợ cho các hộ dân. Khẩn trương tính toán toàn bộ chi phí GPMB phát sinh để gửi chủ đầu tư; khẩn trương lập thủ tục giao đất cho các trường hợp đã được UBND tỉnh cho chủ trương. Sở Tài chính, UBND thành phố quan tâm ưu tiên bố trí kinh phí thực hiện việc đấu nối của các cơ quan nhà nước để tăng số lượng đấu nối cho DA.

Với sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị có liên quan, DA môi trường bền vững Tp. Phan Rang - Tháp Chàm sẽ được đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo hoàn thành đúng kế hoạch. DA khi hoàn thành sẽ góp phần cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân địa phương.