Hội nghị thông tin, tuyên truyền về tình hình biển, đảo Việt Nam năm 2023

* Trong hai ngày 21 và 22/9, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức Hội nghị thông tin, tuyên truyền về tình hình biển, đảo Việt Nam năm 2023 cho hơn 400 đại biểu là cán bộ lãnh đạo, quản lý ngành GD&ĐT; giáo viên môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục quốc phòng, an ninh các trường THCS, THPT trên địa bàn tỉnh. Qua đó, giúp cán bộ quản lý, giáo viên ngành GD&ĐT nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam; các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về bảo vệ chủ quyền biển, đảo...; đồng thời, củng cố niềm tin, niềm tự hào dân tộc, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, giáo viên đối với nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Các đại biểu và cán bộ, giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo tham dự Hội nghị thông tin, tuyên truyền về tình hình biển, đảo Việt Nam năm 2023.