Hội nghị thông tin, tuyên truyền về tình hình biển, đảo Việt Nam năm 2023

Ngày 18/9, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức Hội nghị thông tin, tuyên truyền về tình hình biển, đảo Việt Nam năm 2023.

Tham gia hội nghị có hơn 100 đại biểu là cán bộ chuyên trách thuộc LĐLĐ tỉnh, LĐLĐ các huyện, thành phố, Công đoàn ngành, Công đoàn các khu Công nghiệp tỉnh, các Chủ tịch, phó chủ tịch của các công đoàn cơ sở. Tại hội nghị, các đại biểu được báo cáo viên của Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân thông tin các chuyên đề chính gồm: Vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, những thông tin mới về tình hình Biển Đông; Tuyên truyền những căn cứ lịch sử, pháp lý khẳng định chủ quyền biển, đảo của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; việc thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo qui định; thông tin, tuyên truyền các quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ta trong giải quyết các vấn đề tranh chấp trên biển và kết quả giải quyết các vấn đề biên giới biển giữa Việt Nam và các nước có liên quan; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực thù địch, các tổ chức phản động lợi dụng vấn đề Biển Đông và mối quan hệ giữa Việt Nam với các quốc gia có liên quan đến Biển Đông để chống phá ta…

Hội nghị thông tin, tuyên truyền về tình hình biển, đảo Việt Nam năm 2023.

Thông qua hoạt động thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ công đoàn đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc. Từ đó góp phần xây dựng ý thức, trách nhiệm, tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân - dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh chính trị, an toàn vùng biển, đảo của Tổ quốc.