Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức tuyên truyền về tình hình biển, đảo Việt Nam năm 2023

Ngày 18/9, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh phối hợp với Chi đội kiểm ngư số 4, Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức Hội nghị thông tin tuyên truyền biển, đảo Việt Nam năm 2023 cho 150 đại biểu là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN của 65 xã, phường, thị trấn.

Tại buổi tuyên truyền, các đại biểu đã được nghe cán bộ Chi đội kiểm ngư số 4, Bộ Tư lệnh vùng 4 Hải quân giới thiệu về lực lượng hải quân Việt Nam, thông tin tình hình biển Đông hiện nay. Đồng thời, tuyên truyền chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo Việt Nam; Công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc trong tình hình mới và xây dựng Hải quân Nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.

Các đại biểu tham dự hội nghị tuyên truyền tình hình biển, đảo Việt Nam năm 2023.

Qua đó, góp phần làm chuyển biến nhận thức, hành động của đội ngũ cán bộ hội viên phụ nữ về biển, đảo Việt Nam, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền trong hội viên trên địa bàn tỉnh.