Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân thông tin, tuyên truyền tình hình biển, đảo

Ngày 20/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức Hội nghị thông tin, tuyên truyền về tình hình biển, đảo năm 2023 cho 100 đại biểu là đại diện các vị chức sắc, tôn giáo, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc trên địa bàn.

Tại hội nghị, các báo cáo viên Vùng 4 Hải quân đã giới thiệu các chuyên đề về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, những thông tin mới về tình hình Biển Đông; tuyên truyền những căn cứ lịch sử, pháp lý khẳng định chủ quyền biển, đảo của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, việc thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo qui định; thông tin, tuyên truyền các quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong giải quyết các vấn đề tranh chấp trên biển và kết quả giải quyết các vấn đề biên giới biển giữa Việt Nam và các nước có liên quan; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực thù địch, các tổ chức phản động lợi dụng vấn đề Biển Đông và mối quan hệ giữa Việt Nam với các quốc gia có liên quan đến Biển Đông để chống phá…

Các đại biểu dự Hội nghị thông tin, tuyên truyền về tình hình biển, đảo năm 2023.

Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các vị chức sắc, tôn giáo, người có uy tín trong tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân - dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.