Tỉnh đoàn: Hội nghị thông tin, tuyên truyền về tình hình biển, đảo Việt Nam năm 2023

Sáng 19/9, Tỉnh đoàn phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức Hội nghị thông tin, tuyên truyền về tình hình biển, đảo Việt Nam năm 2023 cho hơn 120 cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN).

Tại hội nghị, cán bộ đoàn và ĐVTN đã được báo cáo viên thông tin các chuyên đề như: Tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; những thông tin mới về tình hình Biển Đông; tuyên truyền những căn cứ lịch sử, pháp lý khẳng định chủ quyền biên, đảo của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực thù địch, các tổ chức phản động lợi dụng vấn đề Biển Đông và mối quan hệ giữa Việt Nam với các quốc gia có liên quan đến Biển Đông để chống phá ta…

Quang cảnh Hội nghị thông tin, tuyên truyền về tình hình biển, đảo Việt Nam năm 2023.

Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ đoàn, ĐVTN với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc; khơi dậy lòng tự hào dân tộc và nâng cao ý thức cảnh giác trước âm mưu chống phá của các thế lực thù địch.