Tin tổng hợp

* Từ xuất phát điểm của ngành Nông nghiệp Ninh Thuận thuộc nhóm thấp nhất của cả nước cả về quy mô và trình độ phát triển, sau hơn 31 năm tái lập tỉnh, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 1992-2022 đạt 6,9%; giá trị sản xuất trên đất canh tác tăng nhanh từ 57 triệu đồng năm 2005 lên 138,7 triệu đồng năm 2022; chiếm 28,5% GRDP của tỉnh vào năm 2022, luôn là bệ đỡ của nền kinh tế khi gặp khó khăn, nhất là trong 3 năm 2020, 2021, 2022 đã tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội của người dân vùng nông thôn trong đại dịch COVID -19. Cơ sở hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, thủy sản được đầu tư nâng cấp, có bước cải thiện rõ nét, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp được đẩy mạnh, chăn nuôi chuyển mạnh từ phương thức chăn thả sang mô hình chăn nuôi tập trung trang trại, quy mô tăng khá.

Nhân viên Công ty Cổ phần Bio Tonic ở Mỹ Tường (Ninh Hải) đóng tôm giống chất lượng cao cho khách hàng. Ảnh: Văn Nỷ

Sản xuất thủy sản phát triển khá toàn diện, giá trị sản xuất tăng bình quân 10,3%/năm. Nghề khai thác hải sản chuyển dịch theo hướng phát triển đánh bắt xa bờ gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Chủ trương xây dựng Ninh Thuận trở thành trung tâm sản xuất tôm giống của cả nước đạt kết quả tích cực, sản lượng trung bình hàng năm đạt 40 tỷ con, cung ứng khoảng 30% nhu cầu của cả nước.

* Sản xuất Công nghiệp có bước tăng trưởng khá, ngành năng lượng, năng lượng tái tạo đã trở thành động lực bức phá và chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế của tỉnh và từng bước hình thành trung tâm năng lượng, năng lượng tái tạo của cả nước. Xuyên suốt 6 kỳ Đại hội, Đảng bộ tỉnh đều chủ trương phát huy lợi thế, tập trung phát triển công nghiệp chế biến, xác định phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm để chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế. Từ Đại hội XII đến nay tư duy mới về phát triển công nghiệp được nâng lên, xác định phát triển năng lượng tái tạo là động lực tăng trưởng cho kinh tế của tỉnh.

Tỉnh ta phấn đấu trở thành trung tâm năng lượng, năng lượng tái tạo của cả nước. Ảnh: Văn Nỷ

Chủ trương xây dựng Ninh Thuận trở thành trung tâm năng lượng, năng lượng tái tạo của cả nước đạt kết quả tích cực, khai thác và phát huy hiệu quả tiềm năng lợi thế, dự kiến cuối năm 2023 trên địa bàn tỉnh có 58 dự án năng lượng đưa vào vận hành với tổng công suất 3.870,2 MW, tạo ra sản lượng điện trên 7,6 tỷ KWh, chiếm trên 16,5% tổng công suất các nguồn năng lượng tái tạo cả nước, tỷ trọng ngành năng lượng chiếm 21,3% GRDP năm 2022 của tỉnh. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp năm 2022 đạt 12.331 tỷ đồng, gấp 49,9 lần so với thời điểm năm 1992, tốc độ tăng bình quân hàng năm là 13,9%/năm.