Tin tổng hợp

* Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, sau 31 năm tái lập tỉnh (1992-2023), Giáo dục và đạo tạo tỉnh đã có bước phát triển toàn diện, đồng bộ trên các mặt, từ quy mô, chất lượng đến điều kiện dạy và học, cơ bản đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nhu cầu học tập của Nhân dân và yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực hướng tới chất lượng cao của tỉnh.

Trường THPT Nguyễn Trãi (Tp.Phan Rang-Tháp Chàm) được đầu tư khang trang góp phần nâng cao chất lượng dạy-học. Ảnh: Văn Nỷ

Đến nay, mạng lưới trường lớp học được bao phủ rộng khắp, toàn tỉnh có 299 trường, tăng 97 trường so năm 1992, số trường đạt chuẩn Quốc gia tăng cao, đạt 58,3% (123 trường), đã đạt chuẩn công tác phổ cập giáo dục tiểu học và xóa mù chữ từ năm 2000; đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở vào năm 2008, hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học và giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi vào năm 2016. Quy mô học sinh các cấp học được duy trì, chất lượng giáo dục được nâng lên, nhiều học sinh đạt thứ hạng cao trong các cuộc thi cấp quốc gia.

* Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao 31 năm qua được cấp ủy, chính quyền các cấp luôn quan tâm bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá dân tộc. Đến nay, toàn tỉnh có 239 di tích văn hóa, trong đó nhiều di sản văn hóa, di tích, thắng cảnh cấp tỉnh được công nhận và xếp hạng, nhất là giai đoạn 2021-2023, UNESCO công nhận Núi Chúa là Khu dự trữ sinh quyển thế giới và ghi danh “Nghệ thuật làm gốm của người Chăm vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp”; Vịnh Vĩnh Hy được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích Quốc gia danh lam thắng cảnh.

Danh lam thắng cảnh vịnh Vịnh Hy (Ninh Hải) thu hút đông đảo du khách đến tham quan. Ảnh: Văn Nỷ

Có 99,5% thôn, khu phố, 93,4% hộ gia đình, 100% cơ quan, đơn vị được công nhận đạt chuẩn văn hóa. Hầu hết các huyện đều có Trung tâm văn hoá - thể thao; 65/65 xã, phường có nhà văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng. Hoạt động thể dục thể thao có bước phát triển, nhất là thể thao thành tích cao. Thông tin, báo chí được đổi mới cả về nội dung và hình thức, đến nay tỷ lệ phủ sóng phát thanh, truyền hình đạt 100%, đời sống văn hóa, tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên.