Bạn đọc hỏi - Ngành thuế trả lời

Hỏi: Một bạn đọc ở Tp. Phan Rang - Tháp Chàm hỏi: Công ty tôi có mở rộng thêm kinh doanh giải khát cà phê vậy có cần phải xây dựng định mức đối với mặt hàng này không ?

Trả lời: Theo quy định tại điểm 2.3 Mục IV Phần C Thông tư 130/2008/TT-BTC về thuế Thu nhập doanh nghiệp:

Mức tiêu hao hợp lý nguyên, vật liệu sử dụng vào sản xuất, kinh doanh do cơ sở kinh doanh tự xây dựng và thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo đúng thời gian quy định.

Trường hợp một số nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, hàng hóa, Nhà nước đã ban hành định mức tiêu hao thì thực hiện theo định mức của Nhà nước đã ban hành và ngược lại, trường hợp Nhà nước chưa hoặc không có ban hành định mức tiêu hao thì doanh nghiệp phải tự xây dựng, thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Kinh doanh mặt hàng giải khát cà phê cũng phải xây dựng định mức tiêu hao nguyên, vật liệu.

Hỏi: Một chủ doanh nghiệp ở Ninh Phước hỏi: Theo Thông tư số 129-2008/TT-BTC của Bộ Tài Chính hướng dẫn ở mục 1 khoản II phần A và mục 2/2.5 khoản II phần B cho thấy: sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản nuôi trồng.....” chưa chế biến thành các sản phẩm khác và chưa qua chế biến” giống và khác nhau như thế nào? Vì vậy: Thành phẩm do công ty nuôi trồng, sản xuất ra là tôm sú, tôm thịt, tôm boss thì hàng hóa này thuộc diện không chịu thuế hay chịu thuế suất 5%.

Trả lời: Theo quy định tại điểm 1 Mục II phần A, điểm 2.5 Mục II Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT thì các sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chưa qua chế biến về thực chất là giống nhau. Các sản phẩm này của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT); còn ở khâu kinh doanh thương mại thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, mức thuế suất là 5%.

Trường hợp sản phẩm của công ty do nuôi trồng, sản xuất ra sản phẩm là tôm sú, tôm thịt, tôm boss chưa qua chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường như làm sạch, phơi, sấy khô, ướp muối, bảo quản lạnh (ướp đá) thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.