Báo Ninh Thuận: Tuyên truyền phổ biến pháp luật cho cán bộ, viên chức

Cán bộ, viên chức cơ quan Báo Ninh Thuận tham dự hội nghị tuyên truyền phổ biến
pháp luật. Ảnh: Văn Miên

(NTO) Ngày 6-7, Ban Biên tập Báo Ninh Thuận tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật  với sự tham dự của gần 40 cán bộ  và phóng viên, biên tập viên, nhân viên công tác tại các phòng chuyên môn. Đại diện Ban Biên tập giới thiệu Luật Viên chức được Quốc hội khóa XII thông qua tại kỳ họp thứ 8, ngày 15 tháng 11 năm 2010. Luật Viên chức có 6 chương gồm 62 điều có hiệu thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2012. Hoạt động tuyên tuyền phổ biến pháp luật đã trở thành hoạt động thường xuyên của Báo Ninh Thuận, qua đó trang bị cho cán bộ, viên chức có những kiến thức căn bản về Luật và các văn bản quy phạm pháp luật...để vận dụng vào thực tiển công tác một cách có hiệu quả.