Tăng cường tiết kiệm điện mùa khô và cả năm 2023

Nhằm đẩy mạnh tiết kiệm điện và đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn tỉnh trong năm 2023, đặc biệt là giai đoạn cao điểm nắng nóng có nguy cơ thiếu điện do thiếu hụt nguồn nước, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2127/KH-UBND tăng cường thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện mùa khô và cả năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, từ ngày 30/5 đến 30/7/2023, UBND yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố phối hợp cùng Công ty Điện lực Ninh Thuận tăng cường triển khai các giải pháp theo Kế hoạch thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025. Trong đó, các cơ quan, đơn vị đảm bảo tối thiểu mỗi năm tiết kiệm 10% tổng điện năng tiêu thụ trong năm; mở máy điều hòa trễ 60 phút cũng như tắt sớm 60 phút so với giờ bắt đầu và giờ kết thúc làm việc; tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên tại phòng làm việc.

Nhân viên điện lực bảo trì lưới điện.

Bên cạnh đó, các hộ gia đình phải tắt thiết bị khi không sử dụng, đồng thời tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên trong nhà. Khuyến cáo, sử dụng máy điều hòa ở nhiệt độ từ 26 độ C trở lên.

Tại các nơi công cộng cũng cần tiết giảm điện đối với các bảng quảng cáo, pano..., trên các tuyến đường đảm bảo phù hợp; đồng thời, mở hệ thống chiếu sáng công cộng trễ hơn và tắt sớm hơn với thời gian phù hợp nhưng vẫn đảm bảo không làm ảnh hưởng đến an ninh xã hội, trật tự, an toàn giao thông.

Trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh cần tối ưu hóa không gian sáng tự nhiên đối với phòng làm việc và nơi sản xuất, điều hòa mở ở nhiệt độ phù hợp và tiết kiệm; các dây chuyền sản xuất được thực hiện liền mạch hạn chế việc tắt và khởi động lại...

UBND tỉnh giao Công ty Điện lực Ninh Thuận tổ chức thực hiện các biện pháp như: Quản lý, kiểm tra, nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật, cải tạo, nâng cấp đồng bộ lưới điện và hệ thống lưới điện tự dùng, nhằm giảm tổn thất điện trong khâu phân phối và kinh doanh. Xây dựng chi tiết phương án đảm bảo cung cấp điện trên địa bàn tỉnh trong mùa khô và cả năm 2023; đảm bảo cung cấp điện cho các phụ tải quan trọng trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 726/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 của UBND tỉnh Ninh Thuận. Trong trường hợp phải thực hiện ngừng, giảm cung cấp điện khách hàng trên địa bàn, công ty phải thông báo cụ thể các khu vực, thời gian thực hiện ngừng, giảm cung cấp điện theo đúng quy định cho khách hàng biết trước để chủ động kế hoạch sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và sinh hoạt của người dân; báo cáo UBND tỉnh các nội dung vướng mắc, khó khăn để tỉnh chỉ đạo giải quyết kịp thời.