Tập huấn về sở hữu trí tuệ

Ngày 26/5, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư S&D tổ chức tập huấn bồi dưỡng chuyên sâu về sở hữu trí tuệ (SHTT) cho đội ngũ cán bộ trong các cơ quan nhà nước, tổ chức khoa học - công nghệ, doanh nghiệp vừa và nhỏ với chủ đề “Vai trò của SHTT đối với hoạt động đổi mới sáng tạo”.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu được nghe chuyên gia thông tin tổng quan về vai trò của quyền SHTT trong phát triển kinh tế - xã hội; quyền tác giả của tổ chức, cá nhân đối với các tác phẩm khoa học; chu trình tạo lập, đăng ký, bảo hộ, khai thác sáng chế; một số quy định về bảo hộ quyền SHTT; nguyên tắc trong xác lập quyền SHTT; quản trị tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp...

Các đại biểu dự tập huấn về sở hữu trí tuệ. Ảnh: H.Lâm

Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về SHTT, nâng cao kỹ năng tạo lập, xác lập quyền, bảo vệ và thương mại hóa SHTT cho doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân.