Trường Chính trị tỉnh tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng tiếng Chăm khóa IX

* Ngày 26/5, Trường Chính trị tỉnh tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng tiếng Chăm khóa IX. Lớp học có 26 học viên là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các địa phương có đồng bào dân tộc Chăm sinh sống. Các học viên được cập nhật những kiến thức, kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Chăm; hiểu biết về con người, văn hóa dân tộc Chăm, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho các học viên trong thực tiễn quá trình công tác, làm việc tiếp xúc với người dân. Góp phần quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả tham mưu, quản lý, hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao. Kết thúc khóa học, 26 học viên được cấp chứng chỉ, trong đó có 20 học viên đạt loại giỏi, 6 học viên đạt loại khá; 2 học viên được khen thưởng có thành tích học tập giỏi toàn khóa.

Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh trao chứng chỉ cho các học viên.