Sở Giáo dục và Đào tạo: Cụm thi đua số 4 tổng kết công tác thi đua năm học 2022-2023

Ngày 25/5, tại trường THCS, THPT Bác Ái, Cụm thi đua số 4, ngành Giáo dục và đào tạo tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm học 2022-2023.

Năm học 2022-2023, Cụm thi đua số 4 gồm các trường: THCS, THPT Bác Ái; THPT Trường Chinh; THPT Lê Duẩn; THPT Nguyễn Du; PT DTND Pi Năng Tắc lấy chủ đề thi đua: “Đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, cũng cố và nâng cao chất lượng giáo dục và đà tạo” làm phương châm xuyên suốt trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua. Qua các đợt phát động, triển khai các hoạt động, phong trào thi đua theo giao ước của Cụm đã đạt được một số kết quả như: Tỷ lệ xếp loại hạnh kiểm tốt trong toàn Cụm là 76,3%; học sinh có học lực khá giỏi đạt tỷ lệ cao, tiêu biểu như các trường PT DTND Pi Năng Tắc 68,8%, THPT Trường Chinh 59,1%.... Các trường trong Cụm đã tích cực tìm tòi nhiều giải pháp hay, nhiều sáng kiến, mô hình để nâng cao chất lượng dạy, học và giáo dục của nhà trường, tiêu biểu như: Trường THPT Trường Chinh có 15 sáng kiến, trường THPT Nguyễn Du có 14 sáng kiến, trườngTHCS, THPT Bác Ái có 11 sáng kiến...

 

Lãnh đạo Trường THPT Trường Chinh nhận cờ làm Trưởng cụm thi đua số 4 năm 2023- 2024.

Trong thời gian tới, Cụm thi đua số 4 tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động giáo dục nhằm đẩy mạnh các phong trào thi đua: Tiếp tục thi đua, đổi mới sáng tạo trong dạy và học; đa dạng hóa các hình thức dạy và học, tăng cường thực hiện các chuyên đề chuyên môn, xây dựng các chủ đề dạy học, thi đua cải tiến kỹ thuật, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong dạy và học; tăng cường giáo dục lý tưởng, đạo đức và kỹ năng sống cho học sinh trong các tiết học chính khóa và ngoại khóa...