Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Thuận Bắc

Ngày 26/5, Thường trực Tỉnh ủy có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Thuận Bắc về tình hình thực hiện các nghị quyết của trung ương, của tỉnh và kết quả hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc. Tham dự có đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh và một số sở, ngành của tỉnh.

Qua hơn 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025, huyện Thuận Bắc đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực. Đến nay có 3/16 chỉ tiêu đã hoàn thành, các chỉ tiêu còn lại đều thực hiện theo đúng lộ trình. Năm 2022, có 14/14 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Kinh tế - xã hội phát triển tích cực. Các tiềm năng, lợi thế, nhất là năng lượng tái tạo được chú trọng khai thác. Du lịch có nhiều khởi sắc, sản xuất nông nghiệp tăng trưởng mạnh, có nhiều mô hình hiệu quả. Xây dựng nông thôn mới được tập trung, đạt nhiều kết quả tích cực. Giá trị sản xuất các ngành kinh tế trong giai đoạn 2021-2022 tăng bình quân 19,3%/năm. Toàn huyện có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 100% chỉ tiêu. Thu ngân sách nhà nước đến năm 2022 đạt 200 tỷ đồng. Trên các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm thực hiện tốt. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 4,38%/năm, vượt 1,88% chỉ tiêu. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động hiệu quả; công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân cơ bản đáp ứng được yêu cầu. Quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng; phương thức lãnh đạo, chỉ đạo điều hành có nhiều tiến bộ; hiệu quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục được phát huy.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, quyết tâm của Ban Thường vụ, Đảng bộ và nhân dân huyện Thuận Bắc trong thực hiện nhiệm vụ thời gian qua. Đồng chí yêu cầu cấp ủy, chính quyền, cả hệ thống chính trị cùng nhân dân địa phương tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm, chủ động hơn nữa; nhận diện rõ những cơ hội, thách thức, khó khăn, từ đó đề ra các giải pháp trọng tâm, đột phá để đẩy nhanh tăng trưởng kinh tế, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển. Trong đó, chú trọng một số nhiệm vụ quan trọng: Thực hiện tốt chủ trương cơ cấu lại nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng, phát triển bền vững. Khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, nhất là lợi thế phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp theo hướng mới, gắn với giải quyết các vấn đề lao động, xây dựng nông thôn mới, khai thác, sử dụng có hiệu quả các hạ tầng được đầu tư, các hạ tầng mới; đồng thời tham mưu các cơ chế, chính sách hiệu quả, phù hợp để tạo đột phá phát triển. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Tiếp tục triển khai lồng ghép có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc và miền núi, giảm nghèo bền vững. Tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội; công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, quản lý, bảo vệ rừng. Chủ động phối hợp với các sở, ngành của tỉnh để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng; đặc biệt đổi mới phương thức lãnh đạo; xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; nâng chất lượng hoạt động của chi, đảng bộ cơ sở, xây dựng mô hình “Chi bộ 4 tốt”.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để địa phương phát triển, nhất là về công tác quy hoạch, quản lý, khai thác, thu hút đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, nông thôn... phục vụ phát triển; thực hiện chính sách phát triển nhà ở cho công nhân phục vụ hoạt động Khu công nghiệp Du Long...