Truyền tải điện Ninh Thuận: Tọa đàm Tháng công nhân, Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023

Ngày 25/5, Truyền tải điện Ninh Thuận tổ chức Tọa đàm Tháng công nhân, Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023 và triển khai ký cam kết thực hành tiết kiệm điện và cơ quan không khói thuốc lá.

Tại buổi tọa đàm, lãnh đạo Truyền tải điện Ninh Thuận kêu gọi cán bộ, công nhân, viên chức trong toàn đơn vị nâng cao ý thức trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, tăng cường thực hiện các biện pháp kiểm soát, phòng ngừa các nguy cơ, rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động trong quá trình lao động.

Các phòng, ban chuyên môn ký cam kết thực hành tiết kiệm điện và cơ quan không khói thuốc lá.

Phát huy đồng bộ vai trò phối hợp giữa bộ phận chuyên môn và công đoàn trong công tác cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo sức khỏe, đảm bảo an toàn lao động. Đồng thời, quán triệt, triển khai các quy định của pháp luật về tiết kiệm điện; đẩy mạnh tuyên truyền về tác hại của thuốc lá, thực hiện nghiêm túc cơ quan không khói thuốc lá.