Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: Hội nghị triển khai nghị quyết chuyên đề nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 26/5, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung nghiên cứu nội dung 3 chuyên đề: Nghị quyết số 04/NQ-BCH về công tác xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức Hội LHPN cấp cơ sở vững mạnh; Nghị quyết số 05/NQ-BCH về nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền trong hệ thống Hội; Nghị quyết số 06/NQ-BCH về nâng cao năng lực cho phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết chuyên đề nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: M.Dung

Các đại biểu cũng thảo luận sâu về chỉ tiêu của từng nội dung chuyên đề và đề ra những giải pháp mới để thực hiện phù hợp nhu cầu, nguyện vọng của hội viên, phụ nữ trong tình hình mới; xây dựng kế hoạch hoạt động, cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với đặc thù của địa phương. Qua đó, giúp cán bộ hội nắm được các nội dung, chỉ tiêu cơ bản của nghị quyết, từ đó triển khai hoạt động hội, phong trào phụ nữ có chất lượng và hiệu quả hơn.