UBND tỉnh triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trọng tâm quý II năm 2023

Ngày 29/3, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp trực tuyến kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2023. Dự họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Phan Tấn Cảnh, Lê Huyền.

Trong quý I tình hình KT-XH của tỉnh có những chuyển biến tích cực; các lĩnh vực đều tăng trưởng, tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) ước đạt 55.862 tỷ đồng, tăng 7,67% so với cùng kỳ. Một số ngành, lĩnh vực thương mại, du lịch, công nghiệp khai khoáng tiếp tục phục hồi và tăng trưởng cao; sản xuất nông nghiệp duy trì ổn định và có sự tăng trưởng, giá trị gia tăng ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 1.211 tỷ đồng, tăng 2,88%; ngành công nghiệp - xây dựng đạt 2.397 tỷ đồng, tăng 9,95% so với cùng kỳ. Hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục phục hồi, giá trị gia tăng đạt 2.000 tỷ đồng, tăng 9,24% so với cùng kỳ (cao nhất trong 3 năm trở lại đây); tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 19,82%; toàn tỉnh đã thu hút 730,5 nghìn lượt khách du lịch, đạt 27,1% kế hoạch; doanh thu từ hoạt động du lịch tăng 55,4% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 830,3 tỷ đồng, bằng 22,7% kế hoạch. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời; công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách và hộ nghèo được thực hiện tốt hơn; toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 4.631 lao động, đạt 28,9% kế hoạch; đào tạo nghề cho 1.538 người, đạt 18,1%... An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và bị thương.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình KT-XH trong quý I còn nổi lên một số khó khăn, hạn chế như: Lĩnh vực năng lượng tăng trưởng thấp, sản lượng khai thác thủy sản giảm do ngư trường không thuận lợi, công nghiệp chế biến, chế tạo, xuất khẩu thủy sản còn khó khăn; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn thấp, thu ngân sách giảm so với cùng kỳ.

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận nỗ lực của các sở, ngành, địa phương trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, đưa KT-XH của tỉnh phục hồi và phát triển tích cực. Để đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2023 trên 10% như kế hoạch đã đề ra, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục tập trung, tăng tốc, quyết tâm cao hơn trong các hoạt động chỉ đạo, điều hành, tập trung vào những lĩnh vực còn dư địa tăng trưởng, tiềm năng phát triển như: Nông nghiệp, công nghiệp - xây dựng, du lịch... Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia; triển khai quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, nhất là vốn sự nghiệp của năm 2022 chuyển sang năm 2023. Đề nghị các sở, ngành, địa phương tăng cường tổ chức gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư trong triển khai các dự án. Tăng cường công tác quản lý chặt chẽ, thực hiện hiệu quả các giải pháp thu ngân sách, công tác quản lý trật tự đô thị, cải cách hành chính. Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, triển khai hiệu quả phong trào thi đua chuyển đổi số năm 2023; phấn đấu mỗi sở, ngành, địa phương, đơn vị có ít nhất 1 sản phẩm chuyển đổi số. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Chuẩn bị tốt công tác tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023 theo kế hoạch; bảo đảm công tác an ninh trật tự, nhất là đấu tranh có hiệu quả với tội phạm tín dụng đen.