Phát động Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật và nghị quyết của Đảng bằng hình thức trực tuyến” năm 2023

Ngày 29/3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức cuộc họp triển khai Phát động Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật và nghị quyết của Đảng bằng hình thức trực tuyến” năm 2023. Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì cuộc họp.

Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật và nghị quyết của Đảng bằng hình thức trực tuyến” năm 2023 do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát động được tổ chức 2 đợt. Đợt 1 bắt đầu từ ngày 4/4 đến 5/5/2023 và tổng kết trao giải dự kiến từ ngày 15/5 đến 19/5/2023; đợt 2 bắt đầu từ ngày 4/8 đến ngày 4/9/2023 và tổng kết trao giải dự kiến từ ngày 12/9 đến 15/9/2023. Đối tượng tham gia là cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân đang sinh sống, làm việc và cư trú tại tỉnh. Hình thức thi dưới dạng trực tuyến, truy cập vào đường link bài thi trên trang thông tin điện tử Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trả lời 50 câu hỏi trắc nghiệm, với các nội dung về quy định của pháp luật như: Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Luật phòng chống tham nhũng, tiêu cực; Luật Hòa giải ở cơ sở; các nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước…; đồng thời dự đoán có bao nhiêu người tham gia cuộc thi. Kết thúc mỗi đợt thi, Ban tổ chức sẽ trao 11 giải thưởng gồm: 1 giải Nhất; 2 giải Nhì; 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích.

Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết, cuộc thi được tổ chức nhằm mục đích tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nghị quyết của Đảng sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức, đưa chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Đảng thực sự đi vào cuộc sống, cùng với đó là thực hiện nhiệm vụ trong xu thế chuyển đổi số hiện nay. Trên tinh thần đó, để cuộc thi đạt hiệu quả, thu hút và tạo sự lan tỏa, đồng chí đề nghị Mặt trận và các tổ chức thành viên, Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, và các tầng lớp nhân dân biết về cuộc thi. Trong đó, nhấn mạnh các tổ chức thành viên và Mặt trận địa phương phải có kế hoạch, chương trình hưởng ứng cụ thể, đôn đốc cán bộ gương mẫu đi đầu tham gia thực hiện. Ban tổ chức cuộc thi làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức chặt chẽ trên tinh thần trách nhiệm, khách quan, công khai, minh bạch, xem đây là một phương thức đổi mới công tác thông tin, truyền thông của Mặt trận và tổ chức thành viên.

tin đã đưa