Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Ninh Sơn

Ngày 28/3, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Ninh Sơn về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Thực hiện nhiệm vụ năm 2022 trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen, Huyện ủy Ninh Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt có trọng tâm, trọng điểm các mục tiêu đề ra, đạt và vượt 17/17 chỉ tiêu. Tốc độ tăng trưởng đạt 14%, thu ngân sách trên địa bàn đạt 91,088 tỷ đồng, đạt 121,5% kế hoạch. Tình hình văn hóa - xã hội chuyển biến tích cực, công tác giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời; nhiệm vụ quốc phòng, an ninh được tăng cường; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tập trung chỉ đạo với tinh thần đổi mới, chủ động, linh hoạt. Về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025, đến nay có 7/18 chỉ tiêu đạt và vượt; trong đó, có 9 chỉ tiêu đạt trên 60% so với nghị quyết; dự kiến đến cuối nhiệm kỳ hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Cơ cấu kinh tế nông nghiệp, thương mại - dịch vụ, công nghiệp đều tăng; hệ thống kết cấu hạ tầng được đầu tư, nâng cấp, diện mạo nông thôn, đô thị có nhiều đổi mới; công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của trung ương, của tỉnh trên địa bàn cơ bản hoàn thành; quản lý đất đai, tài nguyên - môi trường, kế hoạch sử dụng đất được quan tâm, chú trọng. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên; công tác tổ chức, cán bộ có nhiều đổi mới, sắp xếp bộ máy tổ chức tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng được nâng cao.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương sự chủ động, tích cực, trách nhiệm, quyết tâm cao của Ban Thường vụ, Đảng bộ và nhân dân huyện Ninh Sơn trong triển khai thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua. Trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị cùng nhân dân trong huyện tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực quyết tâm cao hơn, tổ chức thực hiện các giải pháp có trọng tâm, đột phá để đẩy nhanh tăng trưởng các ngành, lĩnh vực. Trong đó, tiếp tục đổi mới công tác quán triệt, học tập, tuyên truyền các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các chương trình, nghị quyết của trung ương, của tỉnh đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn; thực hiện tốt chủ trương cơ cấu lại nền kinh tế, tổ chức sản xuất nông nghiệp phù hợp gắn với thị trường tiêu thụ; chủ động kêu gọi, thu hút đầu tư vào các lĩnh vực thế mạnh của huyện, nhất là trên lĩnh vực du lịch, năng lượng tái tạo, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng bền vững. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi. Triển khai kịp thời các chính sách an sinh xã hội, nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục, bảo vệ sức khỏe nhân dân, đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm. Tăng cường bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội; thực hiện có hiệu quả các nhóm giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; chú trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả... 

tin đã đưa