Hội thảo góp ý kiến vào dự thảo các nghị định quy định về quản lý cán bộ, công chức, viên chức; chính sách tinh giản biên chế và người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố

Ngày 27/3, tại Tp.Phan Rang-Tháp Chàm, Bộ Nội vụ tổ chức Hội thảo góp ý vào dự thảo các nghị định quy định về quản lý cán bộ, công chức, viên chức; khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung; cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì hội thảo. Cùng tham dự có các đồng chí: Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; lãnh đạo Sở Nội vụ 14 tỉnh, thành phố trực thuộc khu vực miền Trung-Tây Nguyên. Về phía tỉnh ta có các đồng chí: Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh; Lâm Đông, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu chào mừng tại hội thảo, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, trong thời gian qua, tỉnh Ninh Thuận và các tỉnh khu vực miền Trung-Tây Nguyên luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ, hướng dẫn kịp thời của các bộ, ngành trung ương, đặc biệt là Bộ Nội vụ trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Đối với một số nhiệm vụ, công tác trọng tâm thuộc lĩnh vực nội vụ luôn được tỉnh triển khai với tinh thần nghiêm túc, quyết liệt, trách nhiệm, hiệu quả, đúng quy định pháp luật. Công tác sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giãn biên chế, đào tạo và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức luôn được tỉnh quan tâm, đẩy mạnh và triển khai thực hiện đạt hiệu quả theo đúng tinh thần các nghị quyết của trung ương và chỉ đạo của Chính phủ. Qua đó đã nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước của bộ máy chính quyền các cấp, gắn với đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội. Đồng chí chia sẻ thêm, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, việc thể chế hóa các chủ trương, quy định của trung ương yêu cầu phải ngày càng chi tiết, cụ thể và khoa học hơn, giúp cho việc triển khai thực hiện tại cơ sở thông suốt, hiệu lực, hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế. Chính vì vậy, việc Bộ Nội vụ tổ chức hội thảo này là dịp để lãnh đạo các tỉnh, thành phố gặp gỡ, trao đổi, tham gia góp ý những nội dung trực tiếp vào dự thảo, đồng thời tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ công tác ngành Nội vụ.

Các đồng chí: Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh; Lâm Đông, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy tại hội thảo.

Sau khi nghe lãnh đạo Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố tham gia góp ý, thảo luận tại hội thảo, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, những kiến nghị tâm huyết, sâu sát với thực tiễn cơ sở của các đại biểu. Đồng chí nhấn mạnh nội dung dự thảo 3 nghị định tại hội thảo hôm nay có vai trò, ý nghĩa rất quan trọng, rất khó, đối tượng tác động rất rộng. Do đó, Bộ Nội vụ đang tiếp thu các kiến nghị của các địa phương, cử tri, quyết tâm xây dựng nghị định đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, bảo đảm nguyên tắc trên cơ sở chính trị, Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; các luật có liên quan và thực tiễn đặt ra. Từ đó, làm cơ sở để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tinh giãn biên chế, sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách; là hành lang pháp lý để bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung. Trên tinh thần đó, đồng chí mong muốn lãnh đạo Sở Nội vụ các tỉnh, thành tập trung suy nghĩ, bàn thảo với tinh thần dân chủ, thẳng thắn tham gia ý kiến sâu sắc, chất lượng vào các dự thảo để Bộ Nội vụ trình Chính phủ ban hành các nghị định trong thời gian sớm nhất.