Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp giải trình về cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai

Ngày 23/3, Thường trực HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức phiên họp giải trình về cải cách thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh. Các đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên giải trình.

Tại phiên họp, sau khi nghe đồng chí Hồ Xuân Ninh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách TTHC trên lĩnh vực đất đai của tỉnh thời gian qua, các đại biểu HĐND tỉnh đã nêu một số hạn chế, bất cập, yêu cầu lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường cùng một số sở, ngành liên quan giải trình làm rõ một số vấn đề quan tâm như: Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức cho cán bộ làm công tác quản lý nhà nước, người dân, doanh nghiệp khi giải quyết TTHC lĩnh vực đất đai; giải pháp để kiểm soát các TTHC khắc phục tình trạng giải quyết hồ sơ đất đai trễ hẹn; giải pháp để việc xác định giá đất để giao đất, cho thuê đất, định giá đất được thực hiện theo quy định, phù hợp với giá thị trường và điều kiện phát triển kinh tế- xã hội của địa phương; giải pháp nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin bảo đảm công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc thực hiện các TTHC...

Các đồng chí: Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh;
Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên giải trình.

Thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận các ý kiến, góp ý của đại biểu; giải trình làm rõ thêm một số vấn đề liên quan. Đồng chí cho biết, công tác cải cách TTHC, nhất là TTHC trên lĩnh vực đất đai thời gian qua được UBND tỉnh hết sức quan tâm, chỉ đạo thực hiện mạnh mẽ và đã đạt được một số kết quả quan trọng. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, số lượng hồ sơ giải quyết quá lớn. Thời gian tới, UBND tỉnh tăng cường chỉ đạo các cấp, ngành thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cải cách TTHC như: Đẩy mạnh tuyên truyền, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; đầu tư nguồn lực bảo đảm các điều kiện quản lý, giải quyết các TTHC đất đai....

Phát biểu kết luận phiên họp giải trình, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc của các đại biểu, giúp phiên họp giải trình đạt chất lượng cao. Sau phiên họp, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, ngành liên quan bám sát nội dung giải trình của các ngành chức năng; tập trung thực hiện những giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực cải cách TTHC trong lĩnh vực đất đai, trong đó tập trung vào một số vấn đề trọng tâm: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai nói chung và các TTHC về đất đai nói riêng với hình thức, phương thức phù hợp, đa dạng và linh hoạt, hiệu quả, giúp người dân, doanh nghiệp hiểu biết đầy đủ, thực hiện nghiêm túc, đúng pháp luật. Việc công khai, niêm yết TTHC phải đảm bảo dễ tra cứu. Công khai, minh bạch các thủ tục, phí, lệ phí... Tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm việc tuyên truyền, tiếp cận các TTHC được thực hiện dễ dàng và hiệu quả. Đặc biệt, tăng cường tuyên truyền về lợi ích khi thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 nhằm thu hút người dân tham gia, góp phần quan trọng hiện đại hóa nền hành chính, tăng cường trách nhiệm, nâng cao chất lượng và hiệu quả phục vụ Nhân dân. UBND tỉnh chỉ đạo khẩn trương rà soát, đầu tư nguồn lực để đảm bảo các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất để công tác quản lý, giải quyết TTHC đất đai thực hiện hiệu quả. Ngoài ra, UBND tỉnh cần tham mưu, ban hành hoàn thiện hành lang pháp lý về đất đai và thị trường bất động sản; nâng cao chất lượng, hiệu quả trên các lĩnh vực công tác: quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thuế, phí, lệ phí khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất, định giá đất, kiểm tra, giám sát...