Hội Người cao tuổi Việt Nam: Quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Ngày 18/3, Hội Người cao tuổi (NCT) Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, giới thiệu một số chuyên đề về NCT năm 2023 cho các cán bộ chủ chốt Hội NCT cả nước.

Đến dự có các đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Tại điểm cầu tỉnh ta có lãnh đạo Ban đại diện Hội NCT tỉnh; Ban đại diện Hội NCT các huyện, thành phố.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương giới thiệu những vấn đề về NCT Việt Nam gồm: Vấn đề già hóa dân số; những chính sách, nguồn lực của Đảng và Nhà nước nhằm chăm lo, động viên, tạo điều kiện cho NCT sống vui, sống khỏe, sống có ích. Hội nghị cũng đã nghe đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thông tin một số nội dung tình hình trong nước và quốc tế; quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII với các chuyên đề “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”; “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”; “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; “Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Dịp này, lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương giới thiệu một số nội dung cơ bản trong cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đấu tranh, phòng chống tham nhũng, tiêu cực.