Hội nghị đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023

Ngày 17/3, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị đánh giá kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 và giải pháp đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023. Tham dự có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Long Biên, Phan Tấn Cảnh, Lê Huyền; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, các doanh nghiệp thi công, tư vấn, giám sát.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, thời gian qua, các cấp, các ngành trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Tính đến ngày 31/1/2023 toàn tỉnh đã giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 là 2.713,8 tỷ đồng, đạt 91,7% kế hoạch Trung ương giao và đạt 85,4% kế hoạch UBND tỉnh giao. Có 14 đơn vị giải ngân đạt trên 95% kế hoạch, 4 đơn vị giải ngân dưới mức bình quân chung của tỉnh (84,3%), trong đó có 2 đơn vị đạt dưới 60% kế hoạch. Đối với kế hoạch vốn năm 2023 đã giao là 3.146,9 tỷ đồng, đã phân bổ chi tiết 2.762,694 tỷ đồng, đạt 87,7% kế hoạch; đến ngày 10/3/2023 đã giải ngân được 201,367 tỷ đồng, đạt 6,4% kế hoạch. Trong đó, vốn trong nước 175,266 tỷ đồng, đạt 7,2% kế hoạch, vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giải ngân 8,341 tỷ đồng đạt 3% kế hoạch, vốn nước ngoài 26,101 tỷ đồng, đạt 3,6%.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị các đại biểu đã phát biểu ý kiến, phân tích nguyên nhân, đề xuất, kiến nghị một số giải pháp nhằm tập trung tháo gỡ, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp như: Tăng cường, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo công tác lập kế hoạch đầu tư công để bảo đảm tiến độ, giải ngân các chương trình dự án theo đúng kế hoạch đề ra, phát huy hiệu quả đầu tư, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; bám sát các mục tiêu, căn cứ, nguyên tắc, yêu cầu, trình tự lập, thẩm định, phân bổ kế hoạch đầu tư công theo quy định; thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị thực hiện dự án; tăng cường kiểm tra thực địa, tổ chức giao ban với chủ đầu tư để tháo gỡ khó khăn, nhất là tập trung giải quyết hoàn thành dự án còn nhiều vướng mắc. Kiên quyết xử lý trách nhiệm người đứng đầu để dự án chậm tiến độ, không giải ngân hết vốn, xử lý nghiêm các nhà thầu chây ì, thiếu năng lực thi công, chậm tiến độ. Bên cạnh đó, các sở, ngành, địa phương cần tăng cường công tác phối hợp theo dõi, kiểm tra, thanh tra về thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công. Khẩn trương hoàn tất thủ tục đầu tư các dự án khởi công mới để quyết định phân bổ chi tiết. Các dự án mới đã hoàn tất thủ tục đầu tư và đã giao kế hoạch vốn năm 2023 phải khẩn trương triển khai công tác đấu thầu để giải ngân kế hoạch vốn. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu Tỉnh ủy về xây dựng dự thảo chỉ thị đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công để trình ban hành trong tháng 3/2023; đồng thời tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh quyết định điều chuyển kế hoạch vốn từ các dự án chậm tiến độ sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt hơn; định kỳ hằng tháng báo cáo UBND tỉnh tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023, các khó khăn, vướng mắc để kịp thời xử lý.