Triển khai phát động chung tay thực hiện chương trình “Xanh hóa Trường Sa”

Ngày 17/3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức họp triển khai phát động chung tay thực hiện chương trình “Xanh hóa Trường Sa”.

Chương trình nhằm mục đích phát huy sức mạnh, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân hướng về biển, đảo Việt Nam, đáp ứng yêu cầu xã hội hóa nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc trong tình hình mới.

Các đại biểu họp thống nhất triển khai phát động chung tay thực hiện chương trình “Xanh hóa Trường Sa”.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thống nhất thực hiện chương trình thông qua việc ủng hộ, hỗ trợ nguồn lực bằng kinh phí, cây xanh, hạt giống, phân bón. Đối tượng vận động là cán bộ, chiến sĩ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, các tổ chức tôn giáo, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, các cơ quan, đơn vị, tổ chức tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng chương trình để xây dựng các công trình ý nghĩa, góp phần xanh hóa Trường Sa, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho quân và dân trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc. Về công tác tiếp nhận, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp nhận bảng tượng trưng tại cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; kinh phí đóng góp của các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân thông qua Ban vận động đóng góp, ủng hộ “Quỹ vì biển đảo Việt Nam” tỉnh; cây giống, các loại hạt giống, phân bón gửi về Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Thời gian vận động và tiếp nhận ủng hộ từ 20/3 đến ngày 19/5/2023.