Thực hiện các giải pháp giảm số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội

Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh đã bám sát các chỉ đạo của BHXH Việt Nam triển khai nhiều giải pháp đôn đốc thu, giảm số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN thông qua việc tuyên truyền rộng rãi về lợi ích, nghĩa vụ và quyền lợi khi tham gia BHXH tới đơn vị sử dụng lao động (LĐ) và người LĐ.

Hằng tháng gửi thông báo kết quả đóng BHXH; phân công cán bộ bám sát, nắm bắt thông tin về tình hình hoạt động, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nhất là những đơn vị có số LĐ và số tiền thu lớn; chủ động phân tích dữ liệu thu để kịp thời phát hiện các trường hợp có dấu hiệu bất thường về số người, mức tiền lương làm căn cứ đóng BHXH; triển khai các hoạt động kiểm tra, thanh tra đối với các đơn vị nợ đọng từ 3 tháng trở lên; báo cáo với cấp ủy, chính quyền địa phương về tình hình đóng BHXH của các doanh nghiệp trên địa bàn... Nhờ đó, đến ngày 31/12/2022, số tiền chậm đóng BHXH là 29,9 tỷ đồng, chiếm 2,35% số phải thu, đạt chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao. Đây là tỷ lệ số tiền chậm đóng/số phải thu thấp nhất từ năm 2016 trở lại đây (giảm từ 4,17% năm 2016 xuống còn 2,35% cuối năm 2022).

Nhằm tiếp tục đảm bảo quyền lợi cho người LĐ, phấn đấu giảm số tiền chậm đóng BHXH xuống mức thấp nhất theo Công văn số 479/BHXH-TST chỉ đạo của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, thời gian đến, BHXH tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định, quy trình quản lý thu của BHXH Việt Nam; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ kết quả. Hằng tháng thực hiện việc thông tin, thông báo kết quả đóng BHXH tới đơn vị sử dụng LĐ và người LĐ để đơn vị biết và đóng BHXH đầy đủ, kịp thời.

Trường hợp đơn vị chậm đóng từ 1 tháng đến dưới 3 tháng, thực hiện gửi thông báo đôn đốc đến đơn vị. Nếu đơn vị không đóng tiền, cán bộ lập biên bản hành vi vi phạm theo quy định. Đối với đơn vị chậm đóng từ 3 tháng trở lên tổ chức thanh tra chuyên ngành đột xuất, xử phạt vi phạm hành chính và thực hiện cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền; phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an lập và chuyển hồ sơ, tài liệu để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật. Báo cáo Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT của tỉnh về tình trạng chậm đóng BHXH của các đơn vị trên địa bàn; chủ động đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động của tổ thu nợ liên ngành và xử lý nghiêm đơn vị vi phạm việc đóng BHXH theo quy định của pháp luật, nhằm đảm bảo quyền lợi cho người LĐ.

Lập danh sách đơn vị đã đôn đốc nộp tiền chậm đóng hoặc đã thanh tra đột xuất và vi phạm hành chính nhưng cố tình không đóng BHXH để thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương và trung ương.

Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, đối thoại với đơn vị sử dụng LĐ trên địa bàn bằng các hình thức linh hoạt, phù hợp để phổ biến các quy định, chính sách mới, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện. Đôn đốc đơn vị đóng BHXH kịp thời, không để phát sinh số tiền chậm đóng mới. Phối hợp với công đoàn cơ sở, đơn vị sử dụng LĐ vận động người LĐ cài đặt ứng dụng VssID - BHXH số trên nền tảng thiết bị di động để người LĐ theo dõi, giám sát quá trình đóng và quyền lợi hưởng chế độ BHXH, BHYT. Xây dựng kế hoạch cụ thể theo tuần, tháng đối với lãnh đạo và các phòng chức năng liên quan, giao trách nhiệm cho lãnh đạo, cán bộ chuyên quản làm việc, nắm bắt, xử lý thông tin, đôn đốc doanh nghiệp đóng BHXH, BHYT, BHTN kịp thời. Xem đây là tiêu chí để đánh giá, chấm điểm thi đua, khen thưởng của tập thể, cá nhân hằng quý và cả năm.

BHXH tỉnh phối hợp với các cơ quan truyền thông đăng tải thông tin của các đơn vị chậm đóng, trốn đóng, đơn vị cố tình vi phạm pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về BHXH trong đó linh hoạt, đa dạng các hình thức tuyên truyền trên mạng xã hội, báo, tạp chí... để doanh nghiệp, người dân nắm bắt, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về chính sách BHXH.