Thông báo: Tuyển dụng viên chức Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận năm 2023

Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn thông báo tuyển dụng viên chức Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận năm 2023, cụ thể như sau:

1. Nhu cầu tuyển dụng:

Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng viên chức Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Ninh Sơn năm 2023 là 01 chỉ tiêu, cụ thể: Vị trí Giải phóng mặt bằng, bồi thường hỗ trợ, yêu cầu trình độ chuyên môn tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên với chuyên ngành đào tạo: Quản lý đất đai, Luật.

(Bảng nhu cầu tuyển dụng chi tiết về trình độ chuyên môn được đăng tải trên Trang thông tin điện tử huyện Ninh Sơn)

2. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày Thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử huyện Ninh Sơn.

3. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

Tại Phòng Nội vụ huyện Ninh Sơn - số 219 Lê Duẩn, Khu phố 3, Thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận.

Mọi thông tin chi tiết đã được đăng tải trên Trang thông tin điện tử huyện Ninh Sơn hoặc xin liên hệ Phòng Nội vụ huyện Ninh Sơn (Đại chỉ: 219 Lê Duẩn, Khu phố 3, TT. Tân Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận; Số điện thoại: 0259.3505125 gặp Chị Thanh)