Sở Y tế thông báo thuốc giả, thuốc không rõ nguồn gốc

Ngày 01/3/2023, Sở Y tế có Thông báo số 792/TB-SYT thông báo thuốc giả, thuốc không rõ nguồn gốc

Thông báo nêu rõ: Thực hiện Công văn số 1729/QLD-CL ngày 10/02/2023 của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) về việc một số lô thuốc giả, nghi ngờ giả, không rõ nguồn gốc có thông tin ghi trên nhãn (hình ảnh đính kèm) như sau:

- Nexium 40mg, Enterik Kapli Pellet Tablet, AstraZeneca, (01) 08699786040045, (21) 3500000157639358; (17) SKT: 09.2024; (10) Parti no: 22B264. Trong mỗi hộp có 4 vị, mỗi vi 7 viên.

- Nexium 40mg, Enterik Kapli Pellet Tablet, AstraZeneca, Số lô: 21H979, trong mỗi hộp có 4 vị, mỗi vi 7 viên (hình ảnh giống với hình ảnh của lô Parti no: 22B264 nêu trên). Tetracyclin Tw3 250mg, SĐK: VD-28109-17, Số lô SX: 0321, NSX: 02/02/2021, HD: 02/02/2024, Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần dược phẩm Trung ương 3, qui cách hộp 400 viên nén.

- Clorocid Tw3 250mg, SĐK: VD-25305-16, Số lô SX: 0321, NSX: 07/07/2021, HD: 07/07/2024, Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần dược phẩm Trung ương 3, qui cách hộp 400 viên nén. Công ty CP Dược phẩm Trung ương 3 thông báo tới Cục Quản lý Dược từ 16/09/2019 đến 29/6/2022 (thời điểm Công ty thông báo), Công ty không tiến hành sản xuất lô thuốc nào đối với Clorocid Tw3, SDK: VD-25305-16. - TobraDex, hộp 1 lọ đếm giọt Droptainer 5ml, số lô: 22C10HB, ngày hết hạn/EXP: 10/03/2024, ngày sản xuất/ MFD: 10/03/2022. Tecentriq 1200mg/20ml (atezolizumab), số lô B0033B03, HSD: 02/09/24, code 10001437939658. Diamicron MR 30mg, số lô: 695986, HSD: 09/2024 - Coveram 5mg/5mg, số lô: 2170310010, HSD: 11/2024.

Để đảm bảo an toàn cho người sử dụng và xử lý nghiêm vi phạm theo quy định của pháp luật, Sở Y tế yêu cầu:

- Các công ty kinh doanh thuốc, nhà thuốc không kinh doanh, phân phối thuốc giả, thuốc không rõ nguồn gốc nêu trên. Đồng thời thông tin nội dung công văn này cho các nhân viên bán thuốc được biết và khẩn trương tiến hành rà soát việc mua bán thuốc giả nêu trên báo cáo kết quả về Sở Y tế trước ngày 10/3/2023. Lưu hồ sơ thuốc giả theo qui định.

- Thanh tra Sở Y tế: Tổ chức thanh tra, xử lý vi phạm đối với các cơ sở kinh doanh thuốc giả nêu trên, theo quy định hiện hành.