Sở Y tế thông báo đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng

Ngày 2/3/2023, Sở Y tế ban hành thông báo số 801/TB-SYT đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng

Thông báo nêu rõ: Thực hiện Công văn số 1811/QLD-MP ngày 28/02/2023 của Cục Quản lý Được (Bộ Y tế) về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc 02 sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH một thành viên SX - TM Nguyễn Hoàng Na (Địa chỉ: Số 2/79B Mậu Thân, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ) sản xuất, Công ty TNHH Tiền Quyên (Địa chỉ: Tổ 5 Thôn 3, xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) đứng tên công bố và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường như sau:

Lý do đình chỉ lưu hành, thu hồi: Sản phẩm mỹ phẩm sản xuất tại cơ sở không đáp ứng các điều kiện về nhân sự, nhà xưởng sản xuất, hệ thống quản lý chất lượng theo quy định tại Nghị định 93/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm.

Sở Y tế yêu cầu:

- Các công ty kinh doanh thuốc, nhà thuốc và cơ sở kinh doanh mỹ phẩm thu hồi mỹ phẩm nêu trên và báo cáo kết quả về Sở Y tế trước ngày 10/3/2023. Lưu hồ sơ thu hồi mỹ phẩm theo qui định.

- Thanh tra Y tế tổ chức thanh tra và xử lý các đơn vị, cơ sở không thực hiện thu hồi sản phẩm theo công văn này.

- Giao phòng Kế hoạch, Nghiệp vụ, Tài chính (Bộ phận Dược) kiểm tra, giám sát; đề nghị xử lý các đơn vị, cơ sở không thực hiện báo cáo thu hồi.

Kính đề nghị UBND các huyện, thành phố triển khai nội dung nêu trên đến các quầy thuốc, hộ kinh doanh mỹ phẩm đóng trên địa bàn quản lý; tiếp nhận, báo cáo kết quả thu hồi, đồng thời chỉ đạo thanh tra, kiểm tra, xử lý cơ sở vi phạm theo quy định hiện hành về Sở Y tế trước ngày 10/3/2023.