Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023)

Ngày 17/01/2023, đồng chí Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ký ban hành Thông báo số 11/TB-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc treo cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023)

Thông báo nêu rõ: Căn cứ Kế hoạch số 168-KH/TU ngày 14/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023) và mừng Xuân Quý Mão 2023; Nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023); Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

Cờ Đảng và Tổ quốc treo rực rỡ tại đường 16 Tháng 4 (Tp.Phan Rang-Tháp Chàm). Ảnh: Văn Nỷ

1. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo tích cực công tác tuyên truyền kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023). Chỉ đạo, động viên toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị, địa phương hăng hái thi đua, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

2. Tất cả các cơ quan Đảng, Đoàn thể, Nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện và nhà dân treo cờ Tổ quốc trong ngày 03/02/2023; treo khẩu hiệu theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở Nhân dân và các cơ quan, đơn vị thuộc địa bàn quản lý thực hiện nội dung Thông báo này.