Thông báo vận hành sàn thương mại điện tử tỉnh Ninh Thuận (http://sanphamninhthuan.com)

Thực hiện Thông báo số 2924TB/SCT, ngày 28 tháng 12 năm 2022 của Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận về việc vận hành sàn thương mại điện tử tỉnh Ninh Thuận với tên miền sanphamninhthuan.com đã được Bộ công thương duyệt, xác nhận hoàn thành thủ tục đăng ký với Mã số 2022-0431/ĐK/TMĐT

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tiếp nhận và đưa vào vận hành sàn thương mại điện tử tỉnh Ninh Thuận từ ngày 30 tháng 12 năm 2022 với tên miền sanphamninhthuan.com bước đầu với chức năng cầu nối hỗ trợ giới thiệu quảng bá sản phẩm của tỉnh Ninh Thuận và chuyển tiếp nhu cầu, thông tin giữa người mua và người bán trên môi trường internet nhanh chóng và miễn phí.

Trung tâm khuyến công và xúc tiến thương mại thông báo đến các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn tỉnh biết, tham gia tại địa chỉ http://sanphamninhthuan.com

Trân trọng !