Sở Y tế thông báo về việc thu hồi thuốc Levosum

Ngày 17/12/2022, Sở Y tế ban hành Thông báo số5743/TB-SYT về việc thu hồi thuốc Levosum.

Thông báo nêu rõ: Thực hiện Công văn số 13223/QLD-CL ngày 11/12/2022 của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) về việc thu hồi toàn quốc thuốc Viên nén Levosum (Levothyroxin natri 0,1mg), Số GĐKLH: VN-22010-19, Số lô: E27621012, NSX: 08/7/2021, HD: 07/7/2024 do Công ty Samnam Pharmaceutical Co., Ltd. (Hàn Quốc) sản xuất, Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây nhập khẩu.

Lý do: thuốc Viên nén Levosum (Levothyroxin natri 0,1mg), Số GĐKLH: VN-22010-19, Số lô: E27621012, NSX: 08/7/2021, HD: 07/7/2024 không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu Độ đồng đều hàm lượng, Định lượng, vi phạm mức độ 2.

Sở Y tế yêu cầu: Các công ty kinh doanh thuốc, nhà thuốc chấp hành thu hồi thuốc vi phạm nêu trên và báo cáo kết quả về Sở Y tế trước ngày 22/12/2022. Lưu hồ sơ thu hồi thuốc theo qui định. Các cơ sở khám chữa bệnh rà soát danh mục thuốc trúng thầu, báo cáo kết quả thu hồi (nếu có), kèm biện pháp xử lý (nếu cần) nhằm đảm bảo đủ thuốc phục vụ khám chữa bệnh.

Thanh tra Y tế phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức thanh tra và xử lý các đơn vị, cơ sở không thực hiện thu hồi sản phẩm theo công văn này.