Sở Y tế thông báo về thuốc giả Phong tê nhức Hổ Cốt Hoàn

Ngày 27/11/2022, Sở Y tế có Thông báo số5364/TB-SYT về việc thuốc giả Phong tê nhức Hổ Cốt Hoàn.

Thông báo nêu rõ: Thực hiện Công văn số 1397/YDCT-QLD ngày 23/11/2022 của Cục Quản lý Y dược cổ truyền (Bộ Y tế) về việc thuốc gia Phong tê nhức HỒ CỐT HOÀN, Số đăng ký: VD-93312-13 chưa được cấp Giấy đăng ký lưu hành; CSĐND Thái Sơn, Địa chỉ: 399 Trần Hưng Đạo, Ba Đình, Hà Nội chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiên kinh doanh dược và thuốc có trộn với Paracetamol.

Để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, Sở Y tế yêu cầu:

- Các công ty kinh doanh thuốc, nhà thuốc thông tin nội dung công văn này cho các nhân viên bán thuốc được biết và khẩn trương tiến hành rà soát việc mua bán thuốc giả nêu trên báo cáo kết quả về Sở Y tế trước ngày 05/12/2022. Lưu hồ sơ thuốc giả theo qui định.

- Thanh tra Sở Y tế: Tổ chức thanh tra, xử lý vi phạm đối với các cơ sở kinh doanh thuốc giả nêu trên, theo quy định hiện hành.

Đề nghị UBND các huyện, thành phố triển khai nội dung nêu trên đến các Quầy thuốc đóng trên địa bàn quản lý; đồng thời chỉ đạo thanh tra, kiểm tra, xử lý cơ sở vi phạm theo quy định hiện hành.