Thông báo: Nghỉ lễ và treo cờ nhân dịp tết Dương lịch 2023

Ngày 17/12/2022, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 139/TB-UBND về việc nghỉ lễ và treo cờ nhân dịp tết Dương lịch năm 2023 như sau:

1. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ nhân dịp tết Dương lịch 2023 vào ngày 01/01/2023 (Chủ nhật). Do Tết dương lịch trùng vào Chủ nhật là ngày nghỉ hằng tuần theo quy định nên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sẽ được nghỉ bù vào thứ Hai ngày 02/01/2023.

Một góc tuyến đường 16 Tháng 4 (Tp.Phan Rang-Tháp Chàm). Ảnh: Văn Nỷ

2. Tất cả các cơ quan Đảng, Đoàn thể, Nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, trường học, bệnh viện, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và nhà dân treo cờ Tổ quốc trong ngày 01/01/2023; thay tất cả cờ cũ, cờ phai màu bằng cờ mới để tạo mỹ quan và treo tại vị trí trang trọng nhất.

3. Các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ Bảy và Chủ nhật; các đơn vị bảo vệ an ninh - trật tự, trực sẵn sàng chiến đấu, phục vụ công cộng; các doanh nghiệp do yêu cầu phải làm việc liên tục 24/24 giờ trong ngày, bố trí nghỉ luân phiên, thì thủ trưởng đơn vị căn cứ vào ngày nghỉ hằng tuần để bố trí nghỉ bù cho phù hợp.

4. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương chỉ đạo tăng cường các biện pháp an toàn cơ quan, đơn vị, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng, chống cháy nổ và đảm bảo an toàn các khu vui chơi công cộng; vận động nhân dân, các cơ quan, đơn vị, tổ chức thực hiện giữ gìn vệ sinh tại khu dân cư, chợ, trường học, công sở, xí nghiệp và các tuyến đường, làm đẹp các khu vực công sở, mặt tiền nhà phố; thực hiện tốt nếp sống văn minh; thực hiện tốt công tác phòng chống dịch theo quy định.

5. UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở nhân dân và các cơ quan, đơn vị thuộc địa bàn quản lý thực hiện nội dung Thông báo.