Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội: Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính phục vụ nhân dân

Thời gian qua, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính (QLHC) về trật tự xã hội (TTXH), Công an tỉnh (Phòng PC06), chủ động tham mưu kịp thời cho lãnh đạo Công an tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung công tác cải cách hành chính (CCHC) trên các lĩnh vực theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, được các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân đồng tình, đánh giá cao.

Xác định việc khai thác, ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh điện tử có ý nghĩa rất quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và chuyển đổi số (CĐS) quốc gia, mang lại nhiều lợi ích góp phần xây dựng thành công Chính phủ điện tử, nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; ngay từ khi Chính phủ và Bộ Công an triển khai, Phòng PC06 đã chủ động làm tốt công tác tham mưu, giúp lãnh đạo Công an tỉnh hoàn thành tốt vai trò cơ quan thường trực, kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Tổ công tác Đề án 06 tỉnh xây dựng các kế hoạch, chỉ thị về triển khai thực hiện Đề án 06, về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh và trong lực lượng Công an tỉnh; ban hành quyết định thành lập và quy chế hoạt động của các tổ công tác Đề án 06 tỉnh, Công an tỉnh; hơn 200 văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương cùng các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh để phối hợp triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các biện pháp, giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án 06 gắn với tiếp tục triển khai nghiêm túc, hiệu quả 2 dự án tại địa phương.

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh làm thủ tục cấp
căn cước công dân cho người dân. Ảnh: Đức Minh

Ninh Thuận đã được Bộ Công an ghi nhận là một trong những đơn vị có tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ dịch vụ công cao; riêng tiếp nhận hồ sơ dịch vụ công về cư trú, Công an tỉnh Ninh Thuận xếp thứ 8/63 tỉnh, thành phố; tính đến ngày 29/1/2023, toàn tỉnh đã thu nhận 580.557/590.042 hồ sơ cấp căn cước công dân (đạt 98,39%); hồ sơ định danh điện tử (mức độ 2) 53.168/73.307 hồ sơ (đạt 72,52%); làm sạch, cập nhật hơn 96.322 dữ liệu dân cư vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ khai thác, kết nối, chia sẻ với các lực lượng trong và ngoài ngành.

Đơn vị đã tập trung chỉ đạo, triển khai, hướng dẫn thực hiện tốt nội dung các mặt công tác CCHC; kiểm soát TTHC; thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết các TTHC; giải quyết TTHC trên môi trường điện tử; CĐS; khoa học công nghệ thông tin; đảm bảo an ninh, an toàn thông tin... tham mưu rút ngắn thời gian giải quyết 14/73 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của công an cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; 2 văn bản chỉ đạo nâng cao hiệu quả tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến và triển khai một số giải pháp đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực QLHC về TTXH; tham mưu hoàn thành 73 quy trình ISO 9001:2015 thuộc lĩnh vực QLHC về TTXH để triển khai trong lực lượng cảnh sát QLHC về TTXH từ cấp tỉnh đến cơ sở; hoàn thiện, niêm yết công khai 73 TTHC thuộc lĩnh vực QLHC về TTXH (49 TTHC cấp tỉnh; 10 TTHC cấp huyện; 14 TTHC cấp xã) tại đơn vị, trên Trang thông tin điện tử Công an tỉnh; đã tiếp nhận 19.283 hồ sơ theo cơ chế một cửa; đã giải quyết 243 hồ sơ cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp trước hẹn, 19.040 hồ sơ đúng hẹn (trong đó có 86 hồ sơ được giải quyết rút ngắn thời gian theo quyết định của Công an tỉnh; giải quyết 276 hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; tiếp nhận trực tuyến và giải quyết 221 hồ sơ).

Với những nỗ lực của Phòng PC06, kết quả công tác CCHC của đơn vị đã góp phần mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp, góp phần vào thành tích chung của tỉnh trong công cuộc CĐS. Trong thời gian tới, Phòng PC06, Công an tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác CCHC. Đây là nhiệm vụ chính trị, là trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ công an đang công tác trên lĩnh vực QLHC về TTXH.